Crossroads Melayu กับกวีหนุ่ม ‘ซะการีย์ยา อมตยา’

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ซะการีย์ยา อมตยา กวีหนุ่มจากเทือกเขาบูโด ในบทบาทบรรณาธิการวารสาร The Melayu Review ที่กำลังเปิดพรมแดนความเป็นมลายูร่วมสมัย

อ่าน “กรุงเทพฯ” ผ่าน “ข่าวชายแดนใต้”

ธิติ มีแต้ม เขียนบทความถึงข่าวชิ้นเล็กๆ ที่ผ่านมาและผ่านไปซึ่งอาจไม่มีใครจำ แต่กลับสะท้อนตัวตนแบบกรุงเทพฯ อย่างชัดเจนว่ามองพื้นที่ชายแดนใต้อย่างไร และคำว่า “แบ่งแยกดินแดน” นั้นมาจากไหน