101 In Focus Ep.35 : ปิดโรงเรียน เปลี่ยนอนาคต : โลกการศึกษาหลังเผชิญไวรัส COVID-19

101 in Focus สรุปผลกระทบจากการปิดโรงเรียน ต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ไปจนถึงรัฐ และแวดวงการศึกษาในอนาคต ว่าโควิด-19 เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปอย่างไร รวมถึงภาพของโลกการศึกษาหลังจากนี้จะพัฒนาต่อไปในทิศทางใด

Investigative Interviewing : ‘คุยกันฉันมิตร’ แนวคิดใหม่ในการสอบปากคำ

ทำความรู้จักกระบวนการสืบสวนสอบสวนรูปแบบใหม่ ‘Investigative Interviewing’ ที่ช่วยพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและปกป้องผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาจากการถูกทรมานทุกรูปแบบ

‘สังคมนอนน้อย’ ในมิติเศรษฐกิจ กับเทรนด์ธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมง

สังคมนอนน้อยส่งผลต่อเศรษฐกิจและธุรกิจเปิด 24 ชม. อย่างไร ? คนจนได้นอนน้อยกว่าคนรวยจริงหรือ? ขอเชิญร่วมท่องราตรีไปกับคนนอนน้อย ผู้ไล่ตามความฝันทั้งในยามกลางวันและกลางคืน

Ladies Parking : การเมืองเรื่อง ‘ที่จอดรถของผู้หญิง’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ เขียนถึงการเมืองเรื่อง ‘ที่จอดรถของผู้หญิง’ ซึ่งมีจุดกำเนิดจากการรวมชาติของเยอรมัน ตั้งต้นจากเรื่องความปลอดภัย ลามไปสู่นัยทางการค้า ก่อนจะวนมาสู่เรื่องความเท่าเทียมทางเพศในปัจจุบัน

เศรษฐกิจดิจิทัล ก้าวเดินของไทย ในวันที่ก้าวไกลของจีน

ในขณะที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยในฐานะบ้านพี่เมืองน้องที่ทำการค้าด้วยกันมาตั้งแต่ยุคโล้สำเภาจะสามารถเอาบทเรียนจากจีนมาปรับใช้ได้อย่างไร และอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้จีนพัฒนาอย่างกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค้นหาคำตอบได้ในรายงานชิ้นนี้