หลักประกันสุขภาพที่รัก (33) : ฟรอยด์ ย้ำคิดย้ำทำ และ 30 บาทรักษาทุกโรค

หนังสือ ‘ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา’ เล่าบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ว่าเป็นพวกหมกมุ่นอย่างเข้มข้นจนจะนำไปสู่ ‘โรคย้ำคิดย้ำทำ’ แต่ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ มองว่าความย้ำคิดของฟรอยด์เป็นระดับบุคลิกภาพเท่านั้น

มายาของปัจจุบันขณะ

อดีต ปัจจุบัน อนาคต หลายคนบอกว่ามันคือสิ่งที่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่ใครจะไปรู้ว่า ทั้งสามสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ ‘ภาพลวงตาของปัจจุบันขณะ’ มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจว่า มันอยู่ตรงไหนกันแน่ มันมีจริงหรือไม่ หรือแม้กระทั่งเรารับรู้ถึงมันอย่างไร