PRESSCAST EP.06 : ยุคสมัยของ ‘The Potential’ กับ ‘ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ’

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ ผู้จัดการ way magazine และผู้อยู่เบื้องหลัง The Potential ถึงวิธีคิดและการทำงานสื่อในยุคที่สังคมไทยกำลังต้องการศักยภาพใหม่ๆ

ขั้นบันไดของเด็กเล็ก พัฒนาการตามวัยที่ไม่ควรกระโดดข้าม : คุยกับ เมริษา ยอดมณฑป

สนทนากับ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว ถอดความจากรายการ 101 One-on-One EP.83 ในประเด็น ‘เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย’ ว่าด้วยพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็ก ความทุกข์ใจของพ่อแม่ และรายละเอียดในการเลี้ยงลูก

Workshops : เคล็ดลับวิธีรักลูก สไตล์ ‘พ่อแม่รังแกฉัน’

คุณรู้หรือไม่ เด็กปฐมวัยมีภาวะเครียดจากการต้องเร่งเรียนเพื่อสอบ ป.1 เพราะต้องแข่งขันกันสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังที่มีอัตราการรับ 1 ต่อ 20

คุณรู้หรือเปล่า เด็กเล็กของไทยมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยกว่า 32%

อะไรคือทางออกในการคัดเลือกเด็กเข้า ป. 1?
วิธีไหนไม่ควรทำ ถ้าอยากส่งเสริมพัฒนาการการเด็กเล็กให้สมวัย?
แล้วรัฐควรมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กให้สมวัยอย่างยั่งยืน?

Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล

101 ชวนเปิดใจคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเรื่อง ‘Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล’ หนึ่งในซีรีส์ ‘สนามเด็กเล็ก : ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่’ ประจำเดือนกันยายน

101 Side-Seeing EP.2 : ก้าวต่อไปของ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย

พันธวัฒน์ กับปาณิส พาไปตะลุยงาน ‘Big bad wolf 2019’ คุยกับตัวแทนพ่อแม่จำนวนหนึ่งว่าพวกเขามองหาหนังสือแบบไหนให้ลูกๆ และพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เพิ่งประกาศใช้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผลักดันให้ยกเลิกการสอบเข้า ป.1

เปิดโลก ‘จิตวิทยาเด็ก’ กับ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อ่านหนังสือ ‘จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา’ โดยตีความและอธิบายเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่เพื่อเข้าใจโลกของเด็ก

เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับ เมริษา ยอดมณฑป

ทัศนะบางส่วนจาก เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจ ตามใจนักจิตวิทยา ผู้ร่วมก่อตั้ง ‘ห้องเรียนครอบครัว’ ห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ความรู้กับพ่อแม่ ในรายการ 101 One-on-One EP.83 “เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

101 One-on-One EP.83 “เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กับ เมริษา ยอดมณฑป

“เปิดโลกพัฒนาการเด็กปฐมวัย” กับ เมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว เจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยา ว่าด้วย แนวคิดในการเลี้ยงลูกและการสร้างพัฒนาการที่เหมาะกับวัย การเลือกโรงเรียนให้ลูก การสอบคัดเลือกเด็กเข้า ป.1 ไปจนถึง ชีวิตและวิธีการดูแลตัวเองของพ่อแม่ในช่วงมีลูกปฐมวัย