Empathy : สิ่งสำคัญที่ขาดหายไป

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา เขียนถึงความเข้าอกเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจของมนุษย์และสัตว์ ทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงกับอำนาจแล้ว ความเห็นอกเห็นใจจะเปลี่ยนรูปแบบไปไหม

เดินหน้าประเทศไทย ต้องปรับทัศนคติท่านผู้นำ

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ชวนคิดเรื่องการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล ยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน และซับซ้อน ผู้นำจะรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างไร

Why Leaders Lie? ทำไมผู้นำจึงโกหก

คอลัมน์ READ-O-SAPIENS เดือนนี้ ว่าด้วยเรื่องการโกหกของท่านผู้นำ หัวใจของการโกหกอยู่ตรงไหน ผู้นำโกหกกันบ่อยจริงไหม พวกเขาโกหกไปเพื่ออะไร และการโกหกเพื่อประเทศชาตินั้นมีกี่รูปแบบ

ภาคิน นิมมานรวงศ์ หยิบหนังสือ Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics (2011) ของ จอห์น เจ. มีร์ไชเมอร์ (John J. Mearsheimer) นักรัฐศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกัน มากางประเด็นเป็น ‘การโกหกเชิงยุทธศาสตร์’ 5 แบบใหญ่ๆ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของการโกหกเหล่านั้นไว้อย่างน่าสนใจ

ดาบในมือผู้นำ

ใครเคยเยี่ยมชม National Museum of American History หนึ่งในพิพิธภัณฑ์สังกัด Smithsonian Institution กลางกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. น่าจะเคยเห็นรูปปั้นจอร์จ วอชิงตันตั้งตระหง่านอยู่บนชั้นสอง นอกจากความกล้าหาญชาญชัยของศิลปินในการตีความวอชิงตันแบบแหวกแนวไม่เหมือนใครแล้ว องค์ประกอบบางอย่างของรูปปั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน !