fbpx

Multiverse of Justice : ความยุติธรรมในโลกหลากมิติ

27 Jul 2023

เพราะ ‘ความยุติธรรม’ คือพื้นที่การต่อรอง จึงไม่มีสังคมไหนผูกขาดความหมายไว้เพียงหนึ่งเดียว – ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

101 คุยกับศาสตราจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ถึงความยุติธรรมในมุมมองมานุษยวิทยา และความยุติธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในสังคมไทย

สุดารัตน์ พรมสีใหม่

27 Jul 2023

Thai Politics

31 May 2021

สนทนากับ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ถึงแนวคิดการจัดการป่าอนุรักษ์ของรัฐไทย ในวันที่ป่าเผด็จการครองเมือง

101 สนทนากับ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงที่มาของแนวทางการจัดการป่าอนุรักษ์แบบป่าปลอดคนอันมีเบื้องหลังมาจากปัจจัยทางการเมือง พร้อมทั้งวิเคราะห์โฉมหน้าของรัฐไทยในปัจจุบันที่สะท้อนผ่านแนวคิดการจัดการป่าอนุรักษ์ รวมถึงมองอนาคตของการจัดการป่าอนุรักษ์ว่าควรไปต่อในทิศทางใด

ภาวิณี คงฤทธิ์

31 May 2021

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017