SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “ครอบครัวไทย ครอบครัวอบอุ่น”

โควิด-19 เข้ามาทำให้เศรษฐกิจทรุด คนตกงาน มีคนฆ่าตัวตายรายวัน คำถามคือความเครียดจากผลพวงเหล่านี้จะส่งผลอะไรในอนาคต

บทเรียน 30 ประการ : วินาทีที่เกิดเหตุกราดยิง เราจะตื่นจากฝันร้ายได้อย่างไร

สรุปบทเรียน 30 ประการ จากมุมมองอาชญาวิทยา, ความมั่นคง, จิตวิทยาเด็กและครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจและหาทางเยียวยา-รับมือกับโศกนาฏกรรม