101 In Focus Ep.42 : หลากมิติบาซูก้าทางการคลัง

101 in Focus สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟังสำรวจ ‘บาซูก้าการคลัง’ ในหลากมิติ
บาซูก้าการคลังคืออะไร เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 หนักแค่ไหน ความท้าทายของรัฐไทยคืออะไร และเราควรต้องจับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างไร

ปัญญาฝ่าวิกฤต COVID-19 ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช”

101 ชวนเรียนรู้ข้อคิดและประสบการณ์สู้วิกฤต ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช” พร้อมมองไปในอนาคตหลัง COVID-19 ว่าเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะดำเนินไปในทิศทางใด

101 One-On-One Ep.138 : “ปัญญาฝ่าวิกฤต” ฉบับ บรรยง พงษ์พานิช

101 ชวนเรียนรู้ข้อคิดและประสบการณ์สู้วิกฤต ฉบับ “บรรยง พงษ์พานิช” ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งผ่านวิกฤตในชีวิตมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง 2540

สำหรับมหาวิกฤตเศรษฐกิจ COVID-19 ซึ่งคุณบรรยงบอกกับเราว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่า The Great Depression เขาตีโจทย์และเตรียมรับมือกับวิกฤตใหญ่ครั้งนี้อย่างไร

การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

เสวนารำลึกความคิดและผลงานของ “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

101 Round Table “อนาคตสังคมไทยหลังเลือกตั้ง”

รายการพิเศษ 101 Round Table ปิดท้ายซีรีส์ #เลือกตั้งที่รัก “อนาคตสังคมไทยหลังเลือกตั้ง” ล้อมวงคุยเรื่องเลือกตั้ง 2562 และก้าวต่อไปการเมืองไทย กับ บรรยง พงษ์พานิช | ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ | สมบัติ บุญงามอนงค์ | ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ |

101 One-on-One ep07 “อ่านยุทธศาสตร์ชาติ” กับ บรรยง พงษ์พานิช

LIVE “อ่านยุทธศาสตร์ชาติ” กับ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ใน 101 One-on-One | ep07

จันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101