fbpx

กูไม่กลัวแล้วโควิด กลัวไม่มีจะแดก

เสียงจากแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่สถานประกอบการจำนวนมากต้องหยุดกิจการ แรงงานจำนวนมากถูกลดเงินเดือน รวมไปถึงแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 101 ชวนรับฟังเสียงเรียกร้องจากแรงงานในยุคโควิดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

101 One-on-One Ep.143 : ตอบโจทย์สู้ความเหลื่อมล้ำ-ต้านการผูกขาด-สร้างความยั่งยืน ยุค COVID-19

101 สนทนากับ “สฤณี อาชวานันทกุล” ว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเหลื่อมล้ำ การต่อสู้การผูกขาด และการสร้างความยั่งยืน หน้าตาของนโยบายสู้ COVID-19 ของสังคมไทยควรจะออกมาแบบไหน