พระยาพหลพลพยุหเสนา : “อยู่ในที่เปนผู้ใหญ่ ก็ตั้งใจจะไม่ให้ผู้มาทีหลังเขาดูแคลน”

กษิดิศ อนันทนาธร เขียนถึง พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าคณะราษฎร ว่าด้วยประวัติ ประสบการณ์การเป็นนายกรัฐมนตรี ไปจนถึงการรักษาวาจาสัตย์ เรื่องราวอันเป็นที่มาของฉายา ‘เชษฐบุรุษ’ หรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่

สงครามระหว่างวัย – ในทำเนียบนามแห่งนายกรัฐมนตรี

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา คลี่อายุของนายกรัฐมนตรีไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาให้เห็นว่า นี่เป็นพลังของ ‘คนหนุ่ม’ หรือ ‘คนเก๋า’