101 In Focus Ep.26 : นวัตกรรมแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนสำรวจภาพจริงของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สู่ความเสมอภาค

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ สมคิด พุทธศรี และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

‘มหาวิทยาลัยอนาคต’ ในมุมมอง พิภพ อุดร

คุยกับ ‘พิภพ อุดร’ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยไทย พร้อมตีโจทย์สำคัญที่ว่า ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยยังไม่ตาย แต่ยังมีคุณค่าความหมายในโลกแห่งอนาคต

101 One-On-One Ep38 “มหาวิทยาลัยอนาคต” กับ พิภพ อุดร

:: LIVE :: “มหาวิทยาลัยอนาคต” – พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) สนทนาเรื่องนวัตกรรมการศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยไทย เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมรับมือกับสารพัดความท้าทายในยุคดิจิทัล ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยยังไม่ตาย แต่ยังมีคุณค่าความหมายในโลกแห่งอนาคต

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world ดำเนินรายการโดย ธร ปีติดล

จากกระดานดำถึงไอแพด Apple จะเปลี่ยนโลกการศึกษาได้ไหม

เมื่อแอปเปิลกระโจนเข้าสู่วงการการศึกษา โดยประกาศเปิดตัวไอแพดใหม่ (iPad) ที่รองรับแอปเปิลเพนซิล (Apple Pencil) ในราคาที่ดูเหมือนจะเอื้อมถึงได้มากขึ้น พร้อมกับตอกย้ำโปรแกรม “ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้”

เอกศาสตร์ สรรพช่างชวนตั้งคำถามถึงโลกการศึกษาจะเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลได้จริงหรือ แล้วเทคโนโลยีจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร ในขณะที่ธุรกิจหนังสือเรียนก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนาน