fbpx

ธุรกิจเพื่อการยกระดับชีวิตและหลักนิติธรรม – คุยกับ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ สนทนากับ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ว่าด้วยประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้เข้าถึงระบบประกันชีวิตอย่างถ้วนหน้า และการพัฒนาหลักนิติธรรมจากภาคธุรกิจ