101 One-on-One Ep46 “โลกใหม่-ความรู้ใหม่เรื่องภาคเกษตรไทย” กับ วิษณุ อรรถวานิช

:: LIVE :: “โลกใหม่-ความรู้ใหม่เรื่องภาคเกษตรไทย” กับ วิษณุ อรรถวานิช สำรวจความเปลี่ยนแปลง มายาคติ และอนาคตของภาคเกษตรไทย

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world ธร ปีติดล ดำเนินรายการ

ทำไมไม่แบนพาราควอต ตีแผ่ทุกเบื้องหลัง กับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

เผยเบื้องลึกเกี่ยวกับพาราควอต เปิดเอกสารประกอบการตัดสินใจ ‘ไม่แบน’ ที่รัฐไม่เปิดเผยให้ใครได้อ่าน และเหตุผลที่สารเคมีร้ายแรงจำนวนมากยังอยู่คู่กับสังคมไทย กับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)