Open Data-AI เพิ่มอำนาจประชาชน เปิดช่องตรวจสอบด้วยข้อมูล

ความเห็นจากวงเสวนา ‘Open Data และ AI เพื่อความยุติธรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม’ ที่มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย

101 Minutes @Starbucks ครั้งที่ 10 : ประกาศผล ‘ความน่าจะอ่าน 2017’

the101.world ชวนทุกท่านมาร่วมติดตามการประกาศผล ‘รอบสุดท้าย’ พร้อมๆ กัน ในงาน 101 Minutes @Starbucks ครั้งที่ 10 ประกาศผล #ความน่าจะอ่าน 2017 พบกันวันอังคารที่ 20 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ Starbucks สาขาสวนเพลินมาร์เก็ต

101 Minutes at Starbucks ครั้งที่ 1: เสวนาและประกาศผล ‘ความน่าจะอ่าน’

101 ร่วมกับ Starbucks จะจัดงานเสวนาในเชิงความรู้ 101 Minutes at Starbucks กับกิจกรรมครั้งที่ 1 เสวนาและประกาศผล ‘ความน่าจะอ่าน’

แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล : เมื่อเสพสื่อดิจิตอลจนล้า คนจะกลับมาอ่านหนังสือเล่ม

แชมป์-ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เป็นกรรมการ ‘ความน่าจะอ่าน’ ที่อายุน้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้ เขาจึงถูกยัดเยียดความเป็น ‘ตัวแทนคนรุ่นใหม่’ ให้โดยปริยาย แต่ถ้าดูจากหนังสือที่แชมป์ชอบอ่าน จะพบว่าเขาชอบหนังสือที่เกี่ยวกับโลกยุคใหม่ เทรนด์ เทคโนโลยี และเรื่องเชิงสังคมที่คนทั่วไปอาจรู้สึกว่าย่อยยาก แชมป์จึงเป็นตัวแทนหนังสือแนว non-fiction ไปพร้อมกับความเป็นคนรุ่นใหม่ด้วย