Readjust ปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อไป มองโลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19 กับ อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

101 ชวนสำรวจโลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19 กับอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ มองการปรับตัวครั้งสำคัญของแวดวงธุรกิจต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

‘โรคใหม่’ สร้าง ‘โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่’ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19

มองอนาคตการศึกษาไทยในวันที่โรคระบาดเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนทุกคน ใน 101 Public forum “โรคใหม่ – โลกใหม่ – การเรียนรู้ใหม่ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19”

Public Forum “โรคใหม่ – โลกใหม่ – การเรียนรู้ใหม่ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19”

เสวนาระดมสมองเพื่อมองไปข้างหน้า ในวันที่โรคระบาดเขย่าระบบการศึกษาจนปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สังคมไทยจะใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสพลิกระบบการศึกษาไทยอย่างไร
ชวนคุยชวนคิดกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ทางเพจ The101.world

ทักษะแห่งอนาคตคือการจัดการกับความวอกแวก

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา เขียนถึง ‘ความไม่วอกแวก’ ที่อาจกลายเป็นทักษะสำคัญในโลกอนาคต เพราะโลกมีสิ่งเร้ามากมายเหลือเกิน