Crossroads Melayu กับกวีหนุ่ม ‘ซะการีย์ยา อมตยา’

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ซะการีย์ยา อมตยา กวีหนุ่มจากเทือกเขาบูโด ในบทบาทบรรณาธิการวารสาร The Melayu Review ที่กำลังเปิดพรมแดนความเป็นมลายูร่วมสมัย

Nan Poesie : เมื่อบทกวีคือการทรยศ (อันงดงาม)

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล เขียนถึง ‘Nan Poesie’ เทศกาลบทกวีแห่งเมืองน่าน ครั้งที่ 1 ที่รวบรวมกวี-คนทำงานศิลปะ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ควบคู่ไปกับการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม