fbpx

สิทธิสตรีมุสลิม จากปากคำของ ‘รอซิดะห์ ปูซู’ นักต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงชายแดนใต้

สนทนากับ รอซิดะห์ ปูซู นักต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงชายแดนใต้ ว่าด้วยปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง นิยาม ‘สิทธิสตรี’ และ ‘ความเท่าเทียมทางเพศ’ ในสังคมที่ความเชื่อทางศาสนากำหนดบทบาทให้หญิงและชายแตกต่างกัน

โต๊ปเหลือง ฮิญาบเหลือง: เข้าใจมุสลิมในสังคมไทยผ่านปรากฏการณ์มุสลิมปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อสมา มังกรชัย ชวนทำความเข้าใจสังคมมุสลิม ผ่านปรากฏการณ์ที่ชาวมุสลิมจำนวนหนึ่งออกมาสวมเครื่องแต่งกายสีเหลืองประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นำคนไทยกลับประเทศ: สิทธิตามรัฐธรรมนูญ vs. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และ นูรีซีกิน ยูโซ๊ะ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในระเบียบของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ขัดแย้งกับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ผสมกับปัญหาเฉพาะตัวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ทำให้คนไทยที่ตกค้างในมาเลเซียอยู่ในสถานการณ์ลำบาก

101 In Focus EP.16 : สำรวจสันติภาพชายแดนใต้

101 in focus ชวนสำรวจและทำความเข้าใจปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ไปจนถึงข้อเสนออันหลากหลายที่มีทั้งฐานคิดทางการเมืองและวัฒนธรรมขับเคลื่อน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนภาคใต้กลายเป็นพื้นที่สงบสุขของสังคมไทย

‘แด่สันติสุขและความมั่นคง’ ชายแดนใต้กับการแก้ปัญหาที่ไม่พูดถึงสาเหตุ

วจนา วรรลยางกูร เรียบเรียงการพูดคุยจากวงเสวนา ‘สันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ (จชต.): โอกาสการขยายตัวของความรุนแรงและบทบาทคนนอก’ อันสะท้อนภาพรวมกระบวนการพูดคุยสันติภาพที่ดำเนินอย่างเชื่องช้าจากแง่มุมต่างๆ

“มันเป็นความย้อนแย้งที่สุดในชีวิต” ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

จับเข่าคุยกับ ซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา บุตรของจุฬาราชมนตรี และนักวิชาการสายประชาธิปไตย ตั้งแต่เรื่องครอบครัว สังคมมุสลิม ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ และจุดยืนทางการเมือง