fbpx

โลกาภิวัตน์เก่า+ชาตินิยมใหม่ คือทางแก้ไขโลกปั่นป่วน?

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เขียนถึงข้อเสนอการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการกลับไปหาโลกาภิวัตน์แบบเก่า พร้อมกับสร้างชาตินิยมแบบใหม่ เพื่อลดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและการเมือง