101 One-On-One Ep.168 : “อ่านไทย อาเซียน และอินโด-แปซิฟิก” กับ ดุลยภาค ปรีชารัชช

101 สนทนากับ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับ 5 ทศวรรษอาเซียน รวมไปถึงภาพใหญ่อย่างไทย อาเซียน และอินโด-แปซิฟิก ในเกมกระดานของสองมหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน

4 คำทำนาย จีน-อเมริกายุค 2020 จะขยับโลกอย่างไร

สันติธาร เสถียรไทย ชวนมองเรื่องจีน-อเมริกาผ่าน ‘คำทำนาย’ สี่ประการสำหรับอนาคตของสองยักษ์ใหญ่ และเทรนด์สำคัญที่อาจจะขยับโลกในยุค 2020

อาเซียนวางตัวอย่างไร ภายใต้ศึกจีน-สหรัฐฯ

อาร์ม ตั้งนิรันดร เขียนถึงลีลาการทูตของอาเซียน ภายใต้ศึกจีน-สหรัฐ ผ่านการเลือกใช้คำว่า ‘อินโด-แปซิฟิก’ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปลายเดือนมิถุนายน เพื่อขยายภาพจำภูมิภาค ถ่วงดุลบทบาทเชิงรุกของจีน และส่งสารถึงประเทศมหาอำนาจ ให้เกิดการร่วมมือ

จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี และการช่วงชิงความเป็นผู้จัดระเบียบโลก

ปิติ ศรีแสงนาม เขียนถึงสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ที่พัฒนาเป็นสงครามเทคโนโลยี ไล่เรียงที่มาที่ไปและกลยุทธ์ในกับขับเคี่ยวกันของทั้งสองฝ่าย