SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “เหตุการณ์รุนแรงน้อยลง…”

เหตุการณ์ถล่มป้อม ชรบ. ลำพะยา บอกอะไรบ้าง ค้นหาคำตอบในรายการ Side B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “เหตุการณ์รุนแรงลดลง…”

จากงบทหารถึงยุทธศาสตร์ชาติ: การแปลง ‘อำนาจ’ ให้เป็น ‘สถาบัน’

อิสร์กุล อุณหเกตุ ตั้งคำถามงบทหารกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสัมพันธ์กันอย่างไร เศรษฐศาสตร์สถาบันช่วยอธิบายเบื้องหลังการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลทหารอย่างไร

‘จุดตัด’ ในยุคเปลี่ยนผ่าน

ใครๆ ก็บอกว่า เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่คำถามก็คือ มันมีอะไรเปลี่ยนผ่านบ้าง และเราจะ ‘เห็น’ สิ่งที่เปลี่ยนผ่านทั้งหลายแหล่เหล่านั้นได้อย่างไร เพราะเมื่อมันกำลังเปลี่ยนผ่าน เราย่อมมองหามันไม่ได้ง่ายๆ คำตอบต่อคำถามนี้ก็คือ เราต้องพยายามมองหา ‘จุดตัด’ ของสภาวะต่างๆ ที่จะโผล่ขึ้นมาทำให้เราเห็นถึง ‘สัญญาณ’ การเปลี่ยนผ่านบางอย่าง สมคิด พุทธศรี จะพาเราไปค้นหา ‘จุดตัด’ ที่ว่านั้น