fbpx

ใครคือคิมจียอง?

จักรกริช สังขมณี เขียนถึงความเป็น ‘คิมจียอง’ ในสังคม ผ่านการไล่เรียงประวัติศาสตร์ของเกาหลี จนทำให้เกิดสังคมที่บีบคั้นให้ทุกคนต้องทำหน้าที่ตามเพศสถานะของตน ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น

“สมมติเด็กในท้องฉันเป็นลูกสาวอีก …จะทำยังไง” คิมจียอง เกิดปี 82 : เมื่อ ‘ผู้หญิง’ เป็นเรื่องเศร้า

‘คิมจียอง เกิดปี 82’ หนังสือที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากในเกาหลี กลายเป็นสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง แม้จะเป็นการเล่าเรื่องชีวิตธรรมดาสามัญของผู้หญิงคนหนึ่ง แต่แทบทั้งเรื่องก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจกับความไม่เท่าเทียมทางเพศในสังคม