fbpx

เก็บตกงานเสวนา 101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 6 : อาหาร-กาล-กิน

มนุษย์เองก็เปลี่ยนอาหารไปตามสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่จะมาถึง กลายเป็นคำถามชวนคิดว่า ‘อาหารเป็นตัวกำหนดมนุษย์’ หรือ ‘มนุษย์เป็นผู้กำหนดอาหาร’ กันแน่

the101.world จึงชักชวนผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาให้ความรู้เกี่ยวกับ ‘อาการ กาล กิน’ ลักขณา ปันวิชัย, ดร.ชาติชาย มุกสง และ ภัทราพร แย้มละออ การเดินทางผ่านกาลเวลาของ “อาหาร” จากอดีตสู่อนาคต ผ่านบริบทสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมจะเป็นอย่างไร เตรียมอาหารจานโปรดเอาไว้ แล้วตักทานไปพร้อมๆ กัน

101 minutes at Starbucks ครั้งที่ 6 : อาหาร-กาล-กิน

The101.world ขอชวนทุกท่านที่สนใจในเรื่องราวของอาหาร มาร่วมหาคำตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ ‘อาหาร-กาล-กิน : What we talk about when we talk about food?’: พร้อมกับแขกรับเชิญ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชาติชาย มุกสง, คำ ผกา และภัทราพร แย้มละออ ดำเนินรายการโดย ‘เชฟหมี’ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ Starbucks สาขาสวนเพลินมาร์เก็ต

คำ ผกา อ่านใหม่ ‘แผ่นดินของเรา’ : ว้าเหว่ ว่างเปล่า เสื่อมถอย

นีไม่ใช่งานวิจารณ์หนังสือ แต่เป็นแค่ ‘การกลับไปเยี่ยมบ้าน’ (Revisit) งานวรรณกรรมสมัยใหม่ที่เก่าแล้ว ของนักเขียนที่อื้อฉาวที่สุดคนหนึ่ง ผู้มีนามปากกว่า – คำ ผกา

คำ ผกา บอกว่า ไม่ได้ revisit จะให้เป็น ‘กระทู้ดอกทอง’ เพราะจะไม่โฟกัสไปที่ความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย แต่แค่อยาก revisit โดยไม่มีเฟรมความคิดอะไรเลย แล้วไปเสี่ยงเอาข้างหน้าว่าจะเห็นอะไรจากการ revisit นี้

คุณอยากเห็น ‘การเสี่ยง’ ของเธอหรือเปล่าล่ะ!