fbpx

ปัญหากระบวนการยุติธรรมในคดีข่มขืนของอินเดีย

ศุภวิชญ์ แก้วคูนอก เขียนถึงปัญหาความอยุติธรรมในคดีข่มขืนที่เมืองฮาทาสในอินเดีย ซึ่งพัวพันกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นวรรณะและอคติทางเพศอย่างแยกไม่ออก

ใครคือคิมจียอง?

จักรกริช สังขมณี เขียนถึงความเป็น ‘คิมจียอง’ ในสังคม ผ่านการไล่เรียงประวัติศาสตร์ของเกาหลี จนทำให้เกิดสังคมที่บีบคั้นให้ทุกคนต้องทำหน้าที่ตามเพศสถานะของตน ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น

นับแต่นี้สตรีจะส่งเสียง : สำรวจชีวิตท่ามกลางความรุนแรงของผู้หญิงชายแดนใต้

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ ลงพื้นที่สำรวจชีวิตของผู้หญิงชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากทั้งความรุนแรง ทั้งความรุนแรงจากสถานการณ์บ้านเมืองและความรุนแรงในครอบครัว