101 one on one Ep.77 “สันติวิธีหายไปไหน?” กับ เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

    :: LIVE :: 101 One-on-One Ep.77 “สันติวิธีหายไปไหน?” สนทนากับ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล จากกรณีทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมและผู้เห็นต่างทางการเมือง ถึงปัญหาความรุนแรงไม่รู้จบในจังหวัดชายแดนใต้ สันติวิธียังมีน้ำยาอยู่ไหมในสังคมไทย และทำอย่างไรให้สันติวิธีมีพลัง ชวนสนทนาโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม สองทุ่มตรง ถ่ายทอดสดทาง The101.world    

อยู่กับความทุกข์ทน วันพรุ่งนี้ที่เงียบงันของเหยื่อทางการเมือง

สนทนากับ บุญเลิศ วิเศษปรีชา ถึงงานล่าสุดของเขา ‘อยู่กับบาดแผล’ บทสำรวจความทุกข์ทนของเหยื่อจากความรุนแรงทางการเมือง ที่นอกจากต้องเผชิญความเจ็บปวดทางร่างกายแล้วยังต้องแบกรับความเจ็บปวดทางใจในฐานะผู้แพ้ที่ถูกสังคมประณาม