101 in focus EP.9 : หยุดโทษเหยื่อ หยุดข่มขืนซ้ำ หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง

สำรวจประเด็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงในหลายมิติ ผ่านผลงานสื่อใน The101.world ร่วมกันค้นหาคำตอบว่า สถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างไร แนวคิด ‘โทษเหยื่อ’ (blaming the victim) และ ‘ข่มขืนซ้ำ’ กดทับผู้เสียหายอย่างไร และทางออกของเรื่องนี้อยู่ที่ไหน

‘บทบาทผู้หญิง’ ในกระบวนการยุติธรรม: ผู้หญิงในฐานะเหยื่อ และผู้สร้างความยุติธรรม

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากเวทีเสวนาในงาน “TIJ-UN Women Collaboration Ceremony and the Official Launch of TIJ Research” ว่าด้วยบทบาทผู้หญิงในกระบวนยุติธรรม ทั้งในฐานะเหยื่อ และฐานะผู้สร้างความยุติธรรม