101 In Focus Ep.61 : ยิ่งกดขี่ปราบปราม ขบวนการประชาชนก็ยิ่งเด็ดเดี่ยวและเติบโต

101 In Focus สัปดาห์นี้ ชวนหาคำตอบว่า ความหวาดกลัวที่ผู้มีอำนาจพยายามใช้กดขี่มวลชนจะนำไปสู่การอ่อนกำลังของขบวนการเสมอไปหรือไม่ แล้วโซเชียลมีเดียมีพลังต้านการกดขี่คุกคามหรือไม่

วาดภาพหวัง สถาบันกษัตริย์ในฝันของปวงชน

101 พูดคุยกับผู้ชุมนุมวันที่ 19 กันยายน 2563 ว่าอะไรคือภาพฝันของสถาบันกษัตริย์ที่พวกเขาอยากเห็นและเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง

สนามหลวง-สนามราษฎร : พื้นที่ต่อสู้ทางอุดมการณ์และความทรงจำร่วมของประชาชน

ชวนอ่านทัศนะจาก ชาตรี ประกิตนนทการ ถึงประวัติศาสตร์สนามหลวงในเชิงการเมืองที่สัมพันธ์กับสามัญชน และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ถึงชีวิตชีวาของสนามหลวงในฐานะพื้นที่ศูนย์กลางความหลากหลายของประชาชน

ประชาชนลุกฮือระลอกใหม่?: เทียบการประท้วงในไทย เบลารุส และอิสราเอล

จันจิรา สมบัติพูนศิริ เขียนถึงเหตุปัจจัยของการประท้วงใหญ่ในเบลารุส อิสราเอล และไทย ที่คล้ายกันทั้งในมิติของการมีผู้นำอำนาจนิยม การรับมือต่อวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งองค์ประกอบและยุทธศาสตร์ของขบวนการภาคประชาชน

คำสำคัญคือความเท่าเทียม: ‘ม็อบตุ้งติ้งฯ’ กับพันธมิตร ‘สายรุ้ง’

จันจิรา พูนสมบัติศิริ ชวนมอง ‘#ม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล’ที่ขับเคลื่อนเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศและประชาธิปไตยไปพร้อมกัน รวมทั้ง ‘วิธี’ การประท้วงผสานสันทนาการที่มีความเป็น ‘คาร์นิวัล’ เปิดพื้นที่ให้เห็นถึงความเป็นไปได้อันหลากหลาย

ประชาชนลุกฮือทั่วโลก?: สาเหตุ ยุทธวิธี และอนาคตของการประท้วง

จันจิรา สมบัติพูนศิริ พาไปสำรวจคลื่นการประท้วงทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้น โดยมองถึงสาเหตุ ยุทธวิธี และอนาคตที่คลื่นนี้จะพาไปถึง