101 in focus EP.11 : ความทรงจำเดือนตุลา

สำรวจความทรงจำเดือนตุลาในมิติต่างๆ ตั้งแต่ปากคำของอดีตนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์และการละคร, ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการพิพิธภัณฑ์​ 6 ตุลา, บทวิเคราะห์คนเดือนตุลาจากนักวิชาการรุ่นใหม่ ไปจนถึงเสี้ยวความทรงจำอันขื่นขมที่ปรากฏในงานวรรณกรรม​ยุคแสวงหา