Futurising Thailand : Chiang Mai Model พัฒนาเมืองอย่างไรให้ไม่ทิ้งราก

เก็บความจากงานสัมมนา Futurising Thailand ครั้งที่ 3 ว่าด้วยแนวคิดเบื้องหลังของการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ รวมถึงมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง

Urbanization Thailand สร้าง’เมือง’ไทย ให้ทันโลก

เพราะ ‘คุณ’ มีส่วนในการสร้าง “เมือง” ที่คุณไม่อยากอยู่
คุณเป็นคนออกแบบเมืองแบบที่คุณไม่อยากให้มันเป็น

แต่ในทางกลับกัน คุณรู้หรือไม่ ว่าการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้น เปลี่ยนสังคม และผู้คนให้มีศักยภาพ
คุณเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการทำมันได้เช่นกัน

The Reveal ep1 “25 ที่จอดรถที่หาที่จอดยากที่สุด”

ตื่นสาย มีประชุมด่วนจอดไหนดี?
ต้องขนของ จอดไหนสะดวกสุด?
ค่าจอดมันแพง จอดไหนถูกสุด?

ไม่ต้องห่วง เพราะเราจะมารีวิว 25 ที่จอดรถ
ที่หาที่จอดยากที่สุดให้คุณได้รู้คำตอบกัน

ดูจบแล้วคุณจะพบว่า ต้นเหตุการหาที่จอดรถแสนยาก
มันอาจมีปัญหาอะไรบางอย่างซ่อนอยู่…

The Connectivity and the City : ลากเส้นต่อจุดที่ขาดหายไปในเมืองใหญ่

เก็บตกงานเสวนา 101 minutes @Starbucks ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ The Connectivity and the City พูดคุยถึงต้นตอของปัญหาการคมนาคม สภาพผังเมืองของกรุงเทพมหานคร วิถีของผู้คนในเมืองใหญ่ การแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อคนทุกคน