101 One-on-One EP.165 พลังประชาชนและเสียงหัวเราะในการประท้วง กับ จันจิรา สมบัติพูนศิริ

101 ชวนมองสถานการณ์การประท้วง ผ่านมุมมองของ ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ ว่าอะไรคือสิ่งที่น่าจับตามองในความเคลื่อนไหวครั้งนี้ รูปแบบการชุมนุมมีผลต่อข้อเรียกร้องแค่ไหน มีอะไรที่ควรระมัดระวัง และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้อาจนำไปสู่อะไร

‘Youthquake’ พลังการเมืองของหนุ่มสาวจากโลกถึงไทย กับ จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ทัศนะบางส่วนของ จันจิรา สมบัติพูนศิริ ต่อพลังการเมืองของคนหนุ่มสาวจากบริบทโลกถึงไทย ตั้งแต่โจทย์ใหญ่ที่พวกเขาสนใจ ไปจนถึงวิธีเคลื่อนไหวที่พวกเขาช่ำชอง

Thailand 2020: Perspectives From The World

ร่วมมองอนาคตไทยในปี 2020 ผ่านมุมมอง 5 นักคิดและนักวิชาการต่างประเทศที่ติดตามเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง Kevin Hewison, Claudio Sopranzetti, Tyrell Haberkorn, Eugénie Mérieau, Edoardo Siani

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : รัฐที่กลัวประชาชน คือรัฐที่พร้อมใช้อาวุธ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ คุยกับ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของอำนาจที่รัฐใช้ต่อประชาชน การลอยนวลพ้นผิดของรัฐ และการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในยุคใหม่

Threesome : อ่านจนแตก ep27 “4 ปี คสช. เดินหน้าประเทศใคร?”

รายการ #Threesomeอ่านจนแตก สัปดาห์นี้ ว่ากันด้วยหัวข้อ ‘4 ปี คสช. เดินหน้าประเทศใคร?’ ในวาระครบรอบ 4 ปีการรัฐประหารของคสช. ลองมาทบทวนกันหน่อยว่า ภายใต้สภาวะคืนความสุข พร้อมคำสัญญาที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานนั้น…
สถานการณ์ของสังคมไทยแปรเปลี่ยนไปอย่างไร ภายใต้ความสงบสุขมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือไม่ แล้วเราเรียนรู้อะไรจาก 4 ปีที่ผ่านมาบ้าง

ติดตามชมได้ในรายการ Threesome อ่านจนแตก Ep.27 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคมนี้ เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

อ่านจากข่าว

ศุภมิตร ปิติพัฒน์ เปิดกระบวนท่าในการ “อ่านจากข่าว” เพื่อค้นหาฐานคิดที่ซ่อนอยู่ในข่าว ความเห็นของตัวละครในข่าวทำให้เราเห็นอะไรในสถานการณ์และเห็นสถานการณ์อย่างไร