fbpx

101 One-On-One Ep.112 : “สู้ COVID-19 ด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจและกฎหมาย”

จากความเป็นความตายด้านสุขภาพ สู่ความเป็นความตายด้านเศรษฐกิจ 101 สนทนากับ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ว่าด้วยมาตรการเศรษฐกิจภาครัฐและการปรับตัวเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ที่กำลังจะมาถึง (หรือมาแล้ว!)

4 ไม้ตายการปรับตัวเอาชนะโลกใหม่

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้น เมื่ออาวุธที่ “เจ้าขวานไทย” นักมวยชาวไทย เคยใช้ไม่สามารถใช้กับคู่ต่อสู้ที่เรียกว่า “โลกใหม่ 4.0” ที่ไวกว่าเดิม ปั่นป่วนกว่าเดิม และมีเทคโนโลยีล้ำมากกว่าเดิม ได้อีกต่อไป

ไม้ตายแบบไหนที่จะทำให้นักมวยชาวไทยอยู่รอดบนสังเวียนการต่อสู้ที่เรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เศรษฐกิจโลกนั้นเปราะบาง มีสงครามการค้า มีความเหลื่อมล้ำ และมีวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ที่พร้อมสวนหมัดฮุคกลับได้ตลอดเวลา

พบกับ 4 ไม้ตายการปรับตัวเอาชนะโลกใหม่ โดยยอดเฮ้ดโค้ชดีกรีแชมป์โลก ที่จะเผยหมดเปลือกถึงวิธีเอาชนะ “โลกใหม่”