Shoptimism : ทำไมคนยังซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแม้เศรษฐกิจฝืดเคือง

โสภณ ศุภมั่งมี เขียนถึง ‘shoptimism’ เหตุผลที่ดูไม่มีเหตุผลว่าทำไมคนยังซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยแม้เศรษฐกิจฝืดเคือง

สายธารการค้าแห่งหังโจว ต้าหยุนเหอถึงอาลีบาบา

ธุรกิจของแจ็คหม่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย ประวัติศาสตร์ ความรู้ การศึกษา และวัฒนธรรมการค้าอันแข็งแกร่งของหังโจว บ้านเกิดของเขาล้วนมีส่วนหล่อหลอมขึ้นมา