เจลยาคุมสำหรับท่านชาย ทางเลือกใหม่ของการคุมกำเนิด

หากเทียบกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในเรื่องของ ‘การคุมกำเนิด’ ดูเหมือนว่าภาระหน้าที่จะไปตกอยู่กับผู้หญิงเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นยาที่ใช้ทานหรือฉีด

แต่ตอนนี้ ท่านชายทั้งหลายอาจได้รับเกียรติทำหน้าที่ประจำนั้นบ้าง กับ ‘เจลคุมกำเนิด’ ที่แต่ทาถูๆ ก็ทำให้จำนวนสเปิร์มลดลง แต่จะทาที่ไหน ทำงานอย่างไร โสภณ ศุภมั่งมี จะพาเราไปรู้จักกับมันกันให้มากขึ้น