THE BELIEVERS ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ : “ด้วยความอดทนอดกลั้นและประนีประนอม”

สัมภาษณ์ ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ผู้ถูกกล่าวหาว่าสร้างความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงบทเรียนที่ผ่านมาและก้าวย่างทางการเมืองในอนาคต

SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “เหตุการณ์รุนแรงน้อยลง…”

เหตุการณ์ถล่มป้อม ชรบ. ลำพะยา บอกอะไรบ้าง ค้นหาคำตอบในรายการ Side B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า… “เหตุการณ์รุนแรงลดลง…”

สนทนากับ ‘ชลิตา บัณฑุวงศ์’ เมื่อฝ่ายความมั่นคงต้องการให้ประชาชนเงียบ

สนทนากับ ‘ชลิตา บัณฑุวงศ์’ นักวิชาการผู้คลุกคลีกับปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ แต่ถูกฝ่ายความมั่นคงฟ้อง ม.116 หลังแสดงความเห็นทางวิชาการที่ปัตตานี

พวงทอง ภวัครพันธุ์ : กองทัพ การเมืองมวลชน และความมั่นคงภายในประเทศ

101 สนทนากับ พวงทอง ภวัครพันธ์ ถึง “ความรู้ที่ยังไม่ถูกเล่า” เกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นใหม่ว่าด้วยการเมืองมวลชนของกองทัพ – อะไรเป็นกลไกสำคัญของทหารในการจัดตั้งมวลชน มวลชนของกองทัพเป็นใคร กองทัพจัดการและควบคุมมวลชนอย่างไร และการจัดตั้งมวลชนของกองทัพยังได้ผลแค่ไหนภายใต้ภูมิทัศน์การเมืองที่เปลี่ยนไป