fbpx

Social Issues

24 Aug 2022

เติมความเป็นมนุษย์ให้กระบวนการยุติธรรม ด้วย ‘กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’ กับ อุกฤษฏ์ ศรพรหม

อนาคตของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในไทยควรมีทิศทางอย่างไรต่อ? 101 สนทนากับ อุกฤษฏ์ ศรพรหม ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ว่าด้วยหลักคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เส้นทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในไทย และแนวทางการปรับใช้และพัฒนาหลักดังกล่าวให้บรรลุผลอย่างแท้จริง

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

24 Aug 2022

Projects

2 Aug 2022

เติมหัวใจให้ระบบกฎหมาย นำความเป็นมนุษย์กลับสู่กระบวนการยุติธรรม ด้วย ‘กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’

TIJ x 101 เขียนถึง พัฒนาการของ ‘กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’ และอนาคตของการดำเนินการและการมุ่งขยายผลการใช้กระบวนการ ในวาระครบรอบ 2 ทศวรรษ การรับรองข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

กองบรรณาธิการ

2 Aug 2022

Justice & Human Rights

10 Jun 2020

ระงับข้อพิพาทอย่างยั่งยืน ด้วย ‘กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’

101 เก็บความจากงานสัมมนาเปิดตัวคู่มือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Handbook on Restorative Justice Programmes) ฉบับที่ 2 ที่มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยถึงการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ และความท้าทายที่ต้องเผชิญในปัจจุบัน

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

10 Jun 2020

Justice & Human Rights

12 Aug 2019

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: แก้ไขผู้กระทำผิด ฟื้นฟูชีวิตผู้ถูกกระทำ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ว่าด้วยกรณีศึกษาจากนานาประเทศ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

12 Aug 2019

Justice & Human Rights

8 Aug 2019

แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ว่าด้วยแนวทางการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้กับสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

8 Aug 2019

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017