101 One-On-One Ep32 “พาราควอตกับชะตากรรมผู้บริโภคไทย” กับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ติดตาม :: LIVE :: “พาราควอตกับชะตากรรมผู้บริโภคไทย” กับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับชีวิตผู้บริโภคไทยในยุคอาหารอาบสารพิษ และธุรกิจเกษตรผูกขาด ใน 101 One-on-One EP32

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สองทุ่มตรง กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ

101 One-on-One ep28 “People on the MOVE” กับ ประยงค์ ดอกลำไย

:: LIVE :: “People on the MOVE” กับ ประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)
เปิดปมปัญหาและชวนสนทนาถึงข้อเรียกร้องของ P-Move ทำไมชาวบ้านต้องออกเดิน! ใน 101 One-on-One EP28

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ