fbpx

ดีล ‘Tesco Lotus’ กับการผูกขาดในธุรกิจค้าปลีก: บทเรียนเรื่องการควบรวมจากเยอรมนี

กนกนัย ถาวรพานิช เขียนถึงข้อถกเถียงว่าด้วยการควบรวมกิจการค้าปลีกในเยอรมนีกับผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า เพื่อถอดบทเรียนเตรียมรับมือ ‘อภิมหาดีล’ ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย

บทเรียนจากข่าวฉาวเฟซบุ๊กถึงไทย : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้า

กนกนัย ถาวรพานิช ชวนมองปัญหาข่าวการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ Facebook ผ่าน “การแข่งขันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมตั้งคำถามว่า การเป็นเจ้าตลาดของ Facebook ในตลาด Social Media ส่งผลต่อส่งผลต่อการคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคอย่างไร และกฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยพร้อมหรือไม่ในการกำกับดูแลในเรื่องนี้

มอง ปตท. แจกข้าว ผ่านสายตากฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กนกนัย ถาวรพานิช คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มองกรณี ปตท. แจกข้าว โดยความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน ผ่านสายตากฎหมายแข่งขันทางการค้า

การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า : ความหวังใหม่ของสังคมไทย?

ใครๆ ก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยเต็มไปด้วยการผูกขาด ประสบการณ์ถูกเอาเปรียบในฐานะผู้บริโภคก็เคยโดนเข้ากับตัวกันทั้งนั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า ตั้งแต่กฎหมายแข่งขันทางการค้าถูกบังคับใช้ในปี 2542 ยังไม่เคยมีผู้ประกอบธุรกิจถูกลงโทษแม้แต่รายเดียว!

เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560 มีการแก้ไขกฎหมายแข่งขันทางการค้าให้มีเขี้ยวเล็บในการสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน และลงมือจัดการผู้ผูกขาดที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดได้มากขึ้น

กนกนัย ถาวรพานิช อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่ำเรียนเขียนอ่านด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้ามาอย่างต่อเนื่อง ชวนสำรวจประเด็นสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่ และตอบคำถามว่า ทำอย่างไรให้การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าในครั้งนี้เป็นความหวังใหม่ของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง