fbpx

Thai Politics

28 Feb 2024

ถอดคำวินิจฉัยระหว่างบรรทัด คดีล้มล้างการปกครอง กับ มุนินทร์ พงศาปาน

101 ชวน รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มธ. ชำแหละคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสะท้อนถึงนักนิติศาสตร์ในการตีความหลักกฎหมาย ความเข้าใจของประชาชน และวิเคราะห์ผลพวงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนี้

เจียระไน ซองทอง

28 Feb 2024

Politics

13 Dec 2022

‘อภิรัฐธรรมนูญไทย’ ในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมใหม่

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง ‘รัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมใหม่’ ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเชิงวัฒนธรรม อันจะกระทบถึง ‘อภิรัฐธรรมนูญไทย’

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

13 Dec 2022

Politics

3 Oct 2022

ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ

วิษณุ วรัญญู ชวนมองข้อถกเถียงเรื่อง ‘อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ’ เมื่อการใช้อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องตามหลักการเป็นเงื่อนไขปัจจัยประการหนึ่งที่ทำให้รัฐธรรมนูญที่สถาปนาขึ้นมีความชอบธรรมและได้รับการเคารพปฏิบัติตาม

วิษณุ วรัญญู

3 Oct 2022

Thai Politics

9 Jan 2020

ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น : รัฐที่กลัวประชาชน คือรัฐที่พร้อมใช้อาวุธ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ คุยกับ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของอำนาจที่รัฐใช้ต่อประชาชน การลอยนวลพ้นผิดของรัฐ และการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในยุคใหม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

9 Jan 2020

Law

14 Aug 2019

สมมติเสวนากับไพโรจน์ ชัยนาม เรื่องการปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อรัฐธรรมนูญ

สมชาย ปรีชาศิลปกุล ‘สมมติเสวนา’ กับศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม ปรมาจารย์กฎหมายรัฐธรรมนูญผู้ล่วงลับ ถึงเรื่องการปฏิญาณตนต่อรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

14 Aug 2019

RECOMMENDED

Social Issues

17 Feb 2017

อ่านข่าวออนไลน์จากสำนักไหน ใครจำได้บ้าง

แน่นอน คนเราอ่านข่าวออนไลน์กันมากขึ้น แต่เราจำได้หรือเปล่าว่าข่าวไหนมาจากสำนักไหน ใครวิเคราะห์อะไรบ้าง ได้ตามข่าวไหนต่อเป็นพิเศษหรือเปล่า วิธีอ่านข่าวออนไลน์ของเราเป็นอย่างไร

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Social Issues

17 Feb 2017

น้ำแข็งขั้วโลกหดตัวต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ขั้วเดียว-แต่ทั้งสองขั้วเลย!

ขั้วโลกเหนือเป็นฤดูหนาว ขั้วโลกใต้เป็นฤดูร้อน แต่ที่เหมือนกันก็คือ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อน ทั้งสองขั้วโลกต่างมีอาการ ‘น้ำแข็งหดตัว’ จนเกิดสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยกันทั้งคู่!

กองบรรณาธิการ

17 Feb 2017

Life & Culture

20 Feb 2017

พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของใครกันแน่?

ดัชนีชี้วัดความสุขประชากรในเมืองขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ห้างสวยแอร์เย็น รถไฟฟ้าไร้โฆษณา หรือจริงๆ มนุษย์เมืองล้วนต้องการพื้นที่สาธารณะที่เป็น ‘สาธารณะ’ จริงๆ

เทพพิทักษ์ มณีพงษ์

20 Feb 2017