หากจะมีสักคำหนึ่งที่จะอธิบายสังคมไทยได้อย่างชะงัด คำนั้นคือคำว่า ‘ความเหลื่อมล้ำ’

สังคมไทยเหลื่อมล้ำในแทบทุกมิติ ตั้งแต่นิยามพื้นฐานอย่างรายได้และทรัพย์สิน ไปจนถึงเรื่องซับซ้อนอย่างการเมืองและวัฒนธรรม

ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำหลากมิติ ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา‘ เป็นหนึ่งในปัญหาที่แหลมคมที่สุด เพราะในด้านหนึ่ง การศึกษาเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสในการมีชีวิตที่ดีกว่า แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษามักหมายถึงความเหลื่อมล้ำในมิติอื่นๆ ที่แย่กว่าเดิม

101 ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำเสนอซีรีส์ความรู้ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สำรวจสถานการณ์ ข้อถกเถียง ความรู้ใหม่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาหลากหลายมุมมอง

 

  มองปัญหาความเหลื่อมล้ำการศึกษาของไทย

  ส่องบทเรียนการจัดการศึกษาระดับโลก

  มัลติมีเดีย

วิดีโอคลิป

พอดคาสต์

อัลบั้มภาพ