ธิติ มีแต้ม เรื่อง

เมธิชัย เตียวนะ ตัดต่อ

 

 

เมื่อ COVID-19 บุกปะทะสันติภาพชายแดนใต้ อะไรคือข้อกังวลที่ซ่อนอยู่ภายใต้การใช้กฎหมายความมั่นคงมานานกว่าทศวรรษ

101 ชวนฟังบทวิเคราะห์จาก รอมฎอน ปันจอร์ ภัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ผ่านรายการ SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “COVID-19 ปะทะสันติภาพชายแดนใต้”

ตั้งแต่โจทย์เรื่องอัตลักษณ์ของชาวบ้านมลายู, การประกาศหยุดปฏิบัติการชั่วคราวของกลุ่มติดอาวุธอย่าง BRN, การใช้กฎหมายความมั่นคงเข้าจัดการประเด็นทางสาธารณสุข ทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามที่ว่ารัฐไทยจะมีบทบาทอย่างไรในอนาคต

Author

Thiti Meetam

ธิติ มีแต้ม - บรรณาธิการ The101.world