:: public forum :: “โรคใหม่ – โลกใหม่ – การเรียนรู้ใหม่ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19”

เสวนาระดมสมองเพื่อมองไปข้างหน้า ในวันที่โรคระบาดเขย่าระบบการศึกษาจนปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

– เศรษฐกิจการเมืองหลัง COVID-19 จะเปลี่ยนโลกการศึกษาในมิติต่างๆ อย่างไร

– เราต้องคิดใหม่เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไร

– โฉมใหม่ของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีหน้าตาเป็นอย่างไร

– ทำอย่างไรให้เทคโนโลยีคือคำตอบในการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพดีถ้วนหน้า

– สังคมไทยจะใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสพลิกระบบการศึกษาไทยอย่างไร

ร่วมตอบโจทย์ใหม่ของโลกการศึกษาและการเรียนรู้ในยุคหลัง COVID-19 โดย

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร – รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) และผู้เขียนหนังสือ “เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต”

วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มก่อการครู

พริษฐ์ วัชรสินธุ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ‘StartDee’ สตาร์ทอัพใหม่ด้านการศึกษา

ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

ชวนคุยชวนคิดกัน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-16.30 น. ทางเพจ The101.world

 

Author