fbpx
PRESSCAST EP.04 : จาก BBC สู่ Patani NOTES : 'นวลน้อย ธรรมเสถียร'

PRESSCAST EP.04 : จาก BBC สู่ Patani NOTES : ‘นวลน้อย ธรรมเสถียร’

ธิติ มีแต้ม เรื่อง

เมธิชัย เตียวนะ ภาพ

:: PRESSCAST เข้าถึงสื่อ เข้าใจสื่อ ::

ในยุค disruption สื่อจะอยู่รอดไหม จะปรับตัวอย่างไร

ธิติ มีแต้ม คุยทุกเรื่องกับตัวจริงของวงการสื่อมวลชน

“ถ้าผู้คนสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ น่าสนใจ มีเนื้อหาสาระ มีประเด็น ต่อให้เป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายที่สุด ก็ยังน่าสนใจ และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับตัวเอง” – นวลน้อย ธรรมเสถียร 

ธิติ มีแต้ม สนทนากับ ‘นวลน้อย’ ที่ปัตตานี เมืองแห่งความสวยงามทางพหุวัฒนธรรม แต่ก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ความรุนแรง อย่างน้อยก็กินเวลานานถึง 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2547

ปัจจุบัน นวลน้อยเป็นสื่อมวลชนอิสระ ที่กำลังปลุกปั้นวัฒนธรรมการอ่านการเขียนให้กับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันก็ยังติดตามสถานการณ์การเมืองไทยไปด้วยพร้อมๆ กัน

แต่สำหรับแวดวงสื่อมวลชน นวลน้อยวิ่งอยู่ในสนามข่าวมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 ทำข่าวในนามสำนักข่าว BBC ที่สมัยนั้นยังออกอากาศด้วยวิทยุ

พูดอย่างรวบรัดที่สุด ขณะที่แวดวงนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันกำลังสั่นคลอนมากที่สุดสาขาหนึ่ง อะไรคือหลักคิดของนวลน้อยในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้, BBC สอนอะไรแก่เธอ และถึงที่สุดการได้ผูกพันกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทั่งได้เปิดเพจ Patani NOTES ขึ้นมา เธอกำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร เราจะคุยกับเธอยาวๆ

นวลน้อย ธรรมเสถียร

……………………

ติดตามรายการอื่นๆ ได้ที่

Spotify
https://spoti.fi/2YqeQ5A

SoundCloud
https://soundcloud.com/the101world

Apple Podcasts
https://apple.co/2Hpt4wE

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023