fbpx
ปัญหาวัคซีน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ปัญหาวัคซีน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ไม่กล่าวโทษรัฐบาล ปัญหาวัคซีนที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นผลพวงจากการศึกษาล้าหลังที่ดำเนินมาครึ่งศตวรรษ

กล่าวโดยย่อที่สุด การศึกษาศตวรรษที่ 21 มุ่งมอบความสามารถในการเรียนรู้ ไม่มุ่งมอบความรู้ เพราะการเรียนรู้จะช่วยให้เรารับมือปัญหาใหม่ๆ แต่ความรู้เฉยๆ มักล้าสมัยในเวลาไม่นาน ความรู้บางอย่างล้าสมัยตั้งแต่เรียนเสร็จ อีกทั้งความรู้มักทำให้เรานิ่งแล้วเฉไฉไปเรื่องที่ไม่ตรงประเด็น (irrelevant) ได้ง่าย

ปัญหาวัคซีนวันนี้เกิดจากความไม่สามารถระบุปัญหา หรือไม่ก็ไม่ยอมรับปัญหาตั้งแต่แรก อาการไม่ยอมรับปัญหานี้อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่าปัญหาทุกชนิดแก้ได้ด้วยการทำงานเป็นทีม กล่าวคือเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วที่จะมีคนเก่งเพียงคนเดียวหรือหยิบมือเดียวในปัญหาใหม่ๆ ของศตวรรษที่ 21 ที่แท้แล้วทุกปัญหาต้องการทีม มิใช่คนใกล้ตัวเท่าที่มี

ทีมที่ว่าจำเป็นต้องหลากหลาย มิใช่มีเพียงนายแพทย์ไม่กี่คน มิหนำซ้ำเป็นนายแพทย์ที่มีความรู้สูงแต่ขาดทักษะศตวรรษที่ 21 ผลที่ได้คือความรู้นั้นถูกอิทธิพลภายนอกพัดพาให้เสียหาย กลายเป็นความรู้ที่ใช้การไม่ได้ และถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความรู้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ 

ปัญหาของวัคซีนวันนี้ (คือวันนี้จริงๆ ขณะเขียนต้นฉบับนี้คือเช้าวันที่ 14 มิ.ย. 2564)

1. ประชาชนจำนวนมากในต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มิใช่เขตอำเภอเมือง และได้ลงทะเบียนในหมอพร้อมแล้วถูกยกเลิกโดยไม่มีกำหนดนัดที่ชัดเจน (คือถูกเท)

2. ได้ยินได้เห็นเสมอว่ามีประชาชนบางกลุ่มหรือคนบางกลุ่มที่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการรับวัคซีนเร่งด่วน ได้รับวัคซีนเร่งด่วนก่อนหน้าประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ (คือใช้เส้นสาย)

3. มีความพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนรับวัคซีนซิโนแวคอยู่เรื่อยๆ ทั้งที่ความรู้ทั่วโลกเขียนไว้ชัดเจนว่ามิได้ป้องกันการระบาดและยากที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (คือโฆษณาชวนเชื่อ)

4. ในกรณีที่โน้มน้าวไม่ได้เพราะประชาชนบางระดับมีความรู้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามีผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็จำเป็นต้องฉีดแอสตราเซเนกาให้ตามคำร้องขอ แต่นัดฉีดเข็มสองที่ระยะ 17 สัปดาห์ก็มี ซึ่งน่าจะนานที่สุดในโลก ไม่นับข่าวลือเรื่องความพยายามฉีดให้ได้ 12-13 โดสต่อขวด (คือลักไก่)

ปัญหาข้อ 1 สำคัญที่สุดเพราะที่ถูกเทเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่มีเส้นสาย เมื่อระบบการนัดที่ได้ทำไปตามกติกาถูกยกเลิกและไม่มีหลักประกันว่าตนเองจะเข้าถึงวัคซีนอีกครั้งเมื่อไรนำไปสู่ความคลุมเครือของการใช้อำนาจจัดการวัคซีนทุกจังหวัดมากยิ่งขึ้นไปอีก ครั้นจะรอวัคซีนทางเลือกก็ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือถึงจะมีค่าใช้จ่ายก็เป็นระยะเวลาการรอคอย 3-4 เดือนซึ่งนานจนเกินไป


เรามาดูว่าทักษะศตวรรษที่ 21 เฉพาะเรื่องทักษะเรียนรู้ช่วยอะไรได้บ้าง

ทักษะเรียนรู้ คำอังกฤษว่า Learning Skills มีความหมายว่าไม่แปลกที่เราจะพบว่าปัญหาการจัดการวัคซีนมีความซับซ้อน แต่จะซับซ้อนมากเท่าไรก็ตามของมัน ‘เรียนรู้’ ได้และแก้ไขได้ อย่าลืมว่าเมื่อเราพ้นโควิด-19 ได้ ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 และโลกร้อนกับระบบนิเวศน์ล่มสลายจ่ออยู่ เรื่องแค่นี้แก้ไขไม่ได้จะไปเหลืออะไร

ทักษะเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ทักษะคิดวิพากษ์ คำอังกฤษว่า critical thinking หมายถึงความสามารถที่จะคิดนอกกรอบ แต่ว่าจะนอกกรอบได้จำเป็นต้องรู้ว่ากรอบอยู่ที่ไหน คำว่ากรอบอยู่ที่ไหนมีความหมายเดียวกันกับปัญหาอยู่ที่ไหน แต่ว่าปัญหาของเราวันนี้คือไม่มีใครกล้าหาญพอจะระบุปัญหาว่าอยู่ตรงไหน จึงไม่รู้จะคิดนอกกรอบกันได้อย่างไรตั้งแต่ต้น

บ้านเราพบปัญหาแบบนี้ในทุกที่ประชุมราชการ ยกตัวอย่างเรื่องโอพีดีแออัด โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งมีปัญหาเรื่องผู้ป่วยนอกแออัดมาตั้งแต่ผมจำความได้ คุณแม่พาผมไปตรวจโรงพยาบาลเด็กตั้งแต่ผมจำความได้ ผ่านมาห้าสิบกว่าปีจำได้ว่ารอครึ่งวัน วันนี้โรงพยาบาลของรัฐก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ เมื่อผมเป็นข้าราชการในโรงพยาบาลได้เข้าประชุมและทำเวิร์กช็อปแก้ปัญหาโอพีดีแออัดหลายครั้ง แต่ไม่เคยทำอะไรได้ เพราะที่ประชุมไร้ความสามารถตั้งแต่ข้อที่ 1 นั่นคือระบุต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงมิได้ เหตุที่ระบุมิได้เพราะโรงพยาบาลของรัฐเห็นตนเองเป็นศูนย์กลาง มิได้เห็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งการแก้ไขปัญหานี้จะกระทบกระเทือนประโยชน์ของคนหลายคนมากจนเกินไป

ทักษะคิดวิพากษ์มิได้เรียกร้องให้ขัดประโยชน์ของคนหลายคนนั้น แต่เรียกร้องให้ระบุปัญหาตรงๆ แล้วมานั่งดูกันอีกทีว่าจะรักษาสมดุลของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างไร ทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ติดขัดตรงไหน ให้ระบุปัญหาที่ตรงไหนตรงนั้นอีกที แล้วทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ราชการบ้านเราไม่เคยกล้าหาญพอที่จะประชุมแบบนี้ เราพร้อมใจกันกลบปัญหาเรื่องโอพีดีแออัดแล้วปล่อยไว้นานเกินครึ่งศตวรรษ

ปัญหาวัคซีนมาอีหรอบเดียวกัน ไม่มีใครกล้าพอจะระบุปัญหาที่แท้ตั้งแต่แรก

การระบุปัญหาที่แท้แล้วพบว่าปัญหานั้นแก้ไม่ได้จึงจะนำไปสู่ทักษะเรียนรู้ขั้นที่ 2 นั่นคือ ทักษะสื่อสาร ตามด้วยขั้นที่ 3 คือ ทักษะทำงานเป็นทีม กลับไปที่เรื่องโอพีดีแออัดอีกครั้ง ปัญหานี้แก้มิได้ด้วยการประชุมกันเองเฉพาะกลุ่มแพทย์หรือเฉพาะกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล  แต่ต้องการการทำงานเป็นทีมที่ใหญ่กว่าระดับโรงพยาบาลและต้องการเสรีภาพในการระบุปัญหาของคนทุกระดับที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญคือคนไข้และประชาชนที่พบปัญหาโอพีดีแออัดตัวจริง

ทักษะข้อ 2 และ 3 นี้คือปัญหาของวัคซีนและเป็นปัญหาของระบบราชการทุกเรื่อง เดาว่าน่าจะทุกกระทรวงด้วย เราไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องในที่ประชุมราชการ และเราไม่สามารถระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาในทีม หรือแม้จะระดมได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นก็ไม่สามารถพูดได้ทุกเรื่องอยู่ดี

เช่นเดียวกับการสร้างหนังไทย เขียนนวนิยายไทย และเขียนการ์ตูนไทย เราไม่สามารถเขียนได้ทุกเรื่องหรือเล่าได้ทุกเรื่อง ที่ประชุมใดๆ ก็มีสภาพเช่นนั้น

เมื่อไม่มีทักษะข้อ 2 และ 3 ก็จะไม่มีวันเกิดทักษะเรียนรู้ข้อที่ 4 คือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เหตุเพราะปัญหาวัคซีนโควิด-19 เป็นปัญหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ตรรกะข้อนี้หลายคนหลงลืมไปคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาใหม่ได้ด้วยวิธีการเก่า

วัคซีนขาดแคลนแน่แล้ว  ระบบเส้นสายยังมีอยู่ ความรู้ที่ประกาศทุกวันไม่มีจริยธรรมรองรับ อนาคตที่แปรปรวนอย่างหนัก เหล่านี้นำมาสู่สภาพสับสน ตัวใครตัวมัน และมือใครยาวสาวได้สาวเอาแน่นอนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงจะผ่านไปได้เสมอด้วยความเสียหายระดับหนึ่ง

ปัญหาที่แก้ยากคือคนไทยลืมง่ายและให้อภัยง่าย ‘ได้เท่านี้ก็ดีแล้ว’ และพร้อมจะสอนหนังสือเด็กๆ รุ่นต่อไปให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายกันต่อไป

ปัญหาวัคซีนครั้งนี้หากยังไม่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นเดิน และรื้อระบบราชการครั้งใหญ่จะเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Social Issues

22 Oct 2018

มิตรภาพยืนยาว แค้นคิดสั้น

จากชาวแก๊งค์สู่คู่อาฆาต ก่อนความแค้นมลายหายกลายเป็นมิตรภาพ คนหนุ่มเลือดร้อนผ่านอดีตระทมมาแบบไหน ‘บ้านกาญจนาฯ’ เปลี่ยนประตูที่เข้าใกล้ความตายให้เป็นประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร

ธิติ มีแต้ม

22 Oct 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save