fbpx
หนังสือ

ดาวน์โหลดหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ – นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

‘ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ คือ สิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในระดับเขย่ารัฐและสั่นสะเทือนสังคม จนเป็นหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการสร้างสวัสดิการเพื่อชีวิตที่ดีของ ‘ทุกคน’ ในสังคมไทย

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเปลี่ยนสถานะของบริการสาธารณสุขจาก ‘สินค้า’ (ในระบบตลาดที่คนมีเงินเท่านั้นที่เข้าถึงได้) หรือ ‘ส่วนบุญ‘ (ในระบบสังคมสงเคราะห์ที่ต้องถูกแบ่งแยกกดต่ำว่า ‘จน’ และต้องแสดงให้เห็นว่าตน ‘ด้อย’ กว่าจึงจะได้รับความช่วยเหลือ) ให้เป็น ‘สิทธิ’ ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็น ‘สิทธิ’ ที่ผู้ป่วยไม่ต้องร้องขอ และไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติก่อน

หนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ เล่มนี้ คือเรื่องเล่าว่าด้วยแก่นความคิดและจิตวิญญาณของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย รวบรวมจากบทความในคอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

ทำไมเราอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้? เพราะผู้เขียนเล่าชีวิตจริงของผู้ป่วย หมอ พยาบาล และอีกหลายตัวละคร ไปจนถึงชีวิตจริงของระบบสาธารณสุข ระบบราชการ รัฐและสังคมไทย อย่างถึงแก่น เรียกว่าให้ทั้ง ‘ความรู้’ และ ‘ความรู้สึก’ เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพไทย ผ่านประสบการณ์ตรงกว่า 40 ปีในโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงราย และในฐานะอดีตกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นี่คือบทบันทึกประวัติศาสตร์ของระบบสาธารณสุขไทยฉบับชาวบ้าน ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา (แน่นอน ความจริงของชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์!) ให้ทั้งแรงบันดาลใจและแรงสะเทือนใจ อ่านสนุกและอ่านเศร้าในเวลาเดียวกัน อีกทั้งชวนให้ตั้งคำถามในหลายเรื่องและนำเสนอคำตอบในอีกหลายเรื่องพร้อมกัน

และเมื่อหมอชาวบ้านเขียน ใหัชาวบ้านอ่าน เพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน ข้อสรุปย่อมเป็น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างดีที่สุดเท่าที่ประเทศหนึ่งควรปฏิบัติต่อพลเมือง และเป็นหน้าที่ที่คนทุกคนที่เห็นศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องช่วยกันรักษาไว้”
ดาวน์โหลดหนังสือ 'หลักประกันสุขภาพที่รัก' - นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

“ด้วยความเด็ดเดี่ยวของ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และการอุทิศตนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการทำงานอย่างไม่หยุดพัก ได้จุดประกายการขับเคลื่อนจนทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ข้ามผ่านกาลเวลาจนกลายมาเป็น ‘ทรัพย์สมบัติ’ ของคนในชาติ เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ และกลายเป็นต้นแบบให้คนทั่วโลกเรียนรู้ร่วมกัน

“อย่างไรก็ตาม ในเมื่อความเป็นจริงของโลกคือไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งอยู่กับที่ตลอดไป นั่นหมายความว่าระบบหลักประกันสุขภาพฯ ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่หยุดหย่อน … ยังต้องปรับตัวและต้องเตรียมพร้อมสำหรับเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ระลอกใหม่อยู่เสมอ

“นับเป็นโชคดีของระบบหลักประกันสุขภาพฯ ที่ คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นายแพทย์ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักคิดและนักเขียน ได้รวบรวมฉากตอนของความเปลี่ยนแปลง สภาพความเป็นจริงของปัญหาอุปสรรคหน้างาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขไว้ในคอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ The101.world ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

“ข้อเขียนดังกล่าว นอกจากจะอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระแล้ว ยังถูกถ่ายทอดด้วยชั้นเชิงและลีลาเฉพาะตัวอย่างออกอรรถรส

“คุณประโยชน์ของข้อเขียนอันทรงคุณค่าของคุณหมอประเสริฐ คือแนวทางและภาพสะท้อนที่จะช่วยให้เราทุกคนหาคำตอบในข้างต้นได้อย่างตรงจุด นั่นจึงเป็นที่มาที่ สปสช. ขอความอนุเคราะห์จากคุณหมอประเสริฐ เพื่อนำข้อเขียนมาตีพิมพ์เป็น ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ เล่มนี้”


– บางส่วนจาก ‘คำนิยม’ โดย นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) –


“การพูดคุยเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำกันมาตั้งแต่เริ่มต้น เวลานั้นคุณหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ออกทีวีด้วยตนเอง เขียนบทความ และขึ้นเวทีทุกแห่ง ผมจำได้ว่ามีสามคำที่ได้ยินประจำคือ “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข” “ใกล้บ้านใกล้ใจ” และ “กัดไม่ปล่อยอย่างอุเบกขา”

“หลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าคุณหมอสงวนจะล่วงลับไปแล้ว สามคำนี้ยังคงอยู่ และผมพบว่าเรายังคงต้องกัดไม่ปล่อยอย่างอุเบกขาจริงๆ ด้วย”

“… หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีลักษณะเป็นองค์รวมโดยธรรมชาติ และเรื่องทุกเรื่องเชื่อมโยงถึงกันหมด จุดศูนย์กลางของเรื่องนี้คือประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานโดยเท่าเทียมกัน

“ทำไมต้องเท่าเทียม? เพราะทรัพยากรมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเงินของประเทศหรือทรัพยากรด้านสุขภาพ หากเราปล่อยให้ผู้มีเงินมากกว่าซื้อทรัพยากรสุขภาพตามใจชอบเพื่อความเป็นเลิศให้แก่ตนเอง สุดท้ายเราจะได้ชนชั้นอภิมนุษย์กลุ่มน้อยที่เงินซื้อได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งซื้อพันธุกรรมที่ดีที่สุดซึ่งทำได้ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ แล้วละทิ้งประชาชนธรรมดาจำนวนมากเอาไว้ในสังคมให้ทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยพื้นฐานที่รักษาได้”


– บางส่วนจาก ‘คำนำ’ โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้เขียน –


ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ก ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ ที่นี่

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Health

11 Jan 2018

“ล้มคนเดียว เจ็บทั้งบ้าน” ยากันล้ม : คู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

การหกล้มหนึ่งครั้ง คุณอาจไม่ได้แค่เจ็บตัว แต่อาจเจ็บใจ (ที่น่าจะรู้วิธีป้องกันก่อน) และอาจเจ็บลามไปถึงคนใกล้ตัว ที่ต้องเข้ามาช่วยดูแล

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามี “ยากันล้ม” ที่มีสรรพคุณเป็นคู่มือป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ

กองบรรณาธิการ

11 Jan 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save