fbpx

“วันรัฐธรรมนูญ” ที่ช่างไร้ความหมาย เมื่อระบอบเก่ากำลังฟื้นตัวเข้มแข็งขึ้นทุกขณะ

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เรื่อง

 

นอกเหนือไปจากจะถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี ที่เหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงานของรัฐมิต้องรีบร้อน แหกขี้ตาตื่นไปทำงานทำการ ยุวชนลูกหลาน นักเรียนนักศึกษาพลอยได้อานิสงส์ไม่ต้องไปโรงเรียน วิทยาลัย ร่ำเรียนหนังสือหนังหากันแล้ว

นับแต่เกิดมาจำความได้จนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่า “วันรัฐธรรมนูญ” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี มีความหมายอะไรมากมายไปกว่านั้น เพียงแค่ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านหรือไปเดินห้าง

ปีไหนศักราชใดตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ มีวันหยุดชดเชยสมนาคุณเป็นของแถมด้วยแล้ว อาจจะพิเศษหน่อย ได้ถือโอกาสออกต่างจังหวัด ขึ้นเหนือไปสัมผัสบรรยากาศหนาว ฯลฯ

วันรัฐธรรมนูญมีความหมายอะไรมากมายไปกว่านี้อีก?

จะอ้างอิงว่า “เป็นวันที่ระลึก เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยถือเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย” ก็ให้สงสัยว่า เราจะหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในประวัติศาสตร์เมื่อ 85 ปีก่อนอีกต่อไปด้วยเหตุผลอะไร

ทำไมและเพื่อประโยชน์อันใด

เนื่องเพราะจำเดิมแต่เริ่มแรกแล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 หรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 อันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวก่อนหน้านั้น ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโดยเชื่อมร้อยยึดโยงกับการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย

เจตจำนงความมุ่งหมายให้ต้องมีรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับปกครองแผ่นดินภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

วันรัฐธรรมนูญจึงกำเนิดเกิดเพื่อรำลึก เฉลิมฉลองการได้มาซึ่งเครื่องมือ กลไกสำคัญดังกล่าวในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญ

คงมิได้หมายเพียงให้เป็นวันที่ระลึก แสดงความยินดีปรีดาปราโมทย์กับลำพังสิ่งซึ่งเรียกว่า รัฐธรรมนูญ โดยปราศจากซึ่งเนื้อหาสาระ อุดมการณ์ประชาธิปไตยรองรับ

ทว่า 14 ปีให้หลังนับจากนั้นจวบจนทุกวันนี้ มีผู้ใด ใครเคารพ ยึดถือรัฐธรรมนูญแท้จริงบ้าง ก็เปล่าเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชนชั้นนำทหารหรือกองทัพก่อการรัฐประหาร ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งๆ ที่ถือเป็นกฎหมายสูงสุด

กี่คณะที่ก่อการรัฐประหารมักจะกล่าวอ้างสถาบันสำคัญของชาติ  นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน อย่างโน้นอย่างนี้  ประชาชนลำบากยากแค้น แผ่นดินเสื่อมโทรม ไม่เป็นประชาธิปไตย ฯลฯ เป็นเหตุผลสำเร็จในการก้าวเข้าไปยึดกุมอำนาจทางการเมืองแทนที่พลเรือน

ฟังแล้วน้ำหูน้ำตาแทบไหลพรากด้วยความซาบซึ้งในความรักชาติบ้านเมือง

แต่จากวันนั้นจนบัดนี้ มิได้ปรากฏเลยว่าบ้านเมืองจะมีอะไรดีขึ้นสักกี่มากน้อย ตรงกันข้ามกลับ ถดถอยด้อยกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาประชาธิปไตย หรือประเด็นการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ

ขณะที่พลเรือนเองก็ใช่ย่อย อ้างตนมาจากการเลือกตั้งตะพึดตะพือ ตะบี้ตะบันปกครองบ้าน บริหารเมืองไม่ต่างไปจากทรราชในเครื่องแบบ สร้างเงื่อนไขนำไปสู่การรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า

เป็นวัฏจักรวังวนที่บ้านนี้เมืองนี้ตกอยู่ภายใต้ระบอบปกครองเผด็จการทหารบ้าง ทรราช พลเรือนบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป โดยไม่มีวี่แววเลยว่ารัฐธรรมนูญเกือบสองโหลจะช่วยเหลือ เกื้อกูลให้บ้านนี้เมืองนี้วัฒนาสถาพร ก้าวไปสู่สังคมประชาธิปไตยแท้จริงได้

ไม่เว้นแม้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเพิ่งได้รับการสถาปนา ขึ้นมาภายใต้ระบอบการปกครองปัจจุบันที่ผู้คนกำลังนินทาว่ากล่าว จับตากระบวนการสืบสานอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งมีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะและนายกรัฐมนตรี

จริงเท็จหรือไม่ อย่างไร แม้ยังยากจะทราบแน่ชัดได้ในเร็ววันนี้

แต่ก็น่าตระหนกไปกับปรากฏการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของระบอบเก่า

ความคิด ลัทธิ ความเชื่ออันเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการประชาธิปไตยกำลังเข้มแข็งขึ้น

ย้อนกระแสสวนทางพัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่วิญญูชนคนทั่วไปถือเป็นอารยะ โดยเป็นผลมาจากการเลือกที่จะแลกเปลี่ยนประโยชน์ของชนชั้นนำบางกลุ่ม ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อธำรงรักษาสถานะของตนบนห่วงโซ่อำนาจในปัจจุบัน

เข้าลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

เสริมส่งหนุนนำทำให้ผมทรงข้างขาว หัวเกรียน กลายเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั้งประเทศ อย่างรวดเร็ว

ไหนจะมีกรณีความตายของนักเรียนนายหนึ่งในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่ปรากฏพี่น้องนตท.จำนวนไม่น้อย ดาหน้าออกมาสนองคุณประชาชนผู้เสียภาษีเป็นงบประมาณให้กับกองทัพไปใช้จ่าย ด้วยการอบรมสอนสั่งชาวบ้านราษฎร คนทั่วไป ให้สำนึกสำเหนียกในความเป็นเลิศของว่าที่เจ้านายท่าน พะณะเหนือหัวตัวน้อยๆ ซึ่งผ่านรั้วจักรดาวเข้ามาได้

แต่ละคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำหน่วย เหนือกว่าผู้อื่นซึ่งผ่านการเล่าเรียนมาจากสถาบันการศึกษาทั่วไป

ประทานโทษเถอะ หนวดเพิ่งงอกยังมีความคิดขนาดนี้

มิน่าเล่าเติบใหญ่ขึ้นมาจึงรัฐประหารยึดอำนาจ เพราะคิดว่าไม่มีใครในประเทศนี้รักชาติบ้านเมือง เก่งกล้าสามารถไปกว่าตัวเองอีกแล้ว

ไหนจะยังมีเรื่องราวของพล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ที่สวรรค์มีตา ฟ้ามีใจ หรืออย่างไรก็ไม่อาจจะทราบได้ เพราะระหว่างรอถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับครม.ใหม่เจอแสงแดดสาดส่อง แยงหน้าให้เจ้าตัวต้องยกมือขึ้นปัดป้องปิดบังเข้าเท่านั้น เผยให้เห็นแหวนเพชรเม็ดเขื่องส่งประกายวูบวาบ นาฬิกาหรูเรือนละหลายล้านบาท เป็นประเด็นให้ผู้คนอิจฉาริษยาในความมั่งคั่งร่ำรวย

อยากเป็นทหารไปตามๆ กัน

ระบอบเก่าที่กำลังฟื้นตัว ความคิด ลัทธิ ความเชื่ออันเป็นปฏิปักษ์ต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย ทวีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทุกขณะ โดยยากจะทัดทานได้ในระยะเวลาอันใกล้

ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในดูจะเอื้อเกื้อหนุนนำไปสู่เป้าหมายทุกประการ

ที่เคยเย้ยหยันถากถาง หัวร่อเอิ้กอ้ากไปกับการพึ่งพาประชาคมโลกปิดล้อมประเทศไทย กลายเป็นตลกร้ายไป เพราะเอาเข้าจริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของผลประโยชน์ชาติ โดยมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเอง

พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางไปสัมผัสมือประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ถึงทำเนียบขาว ไม่ทันไร ประชาคมยุโรปยังมีมติฟื้นคืนความสัมพันธ์กับประเทศไทย

ทำเอาหลายคนถึงกับผิดหวัง พูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปตามๆ กัน

ขณะที่ภายในประเทศ มีการพูดถึงข้อเสนอให้ 2 พรรคการเมืองใหญ่ จับมือกันภายหลังเลือกตั้งทั่วไป ปิดช่องทางขัดขวางมิให้มีการหาบหามคนนอก อันหมายถึง พล..ประยุทธ จันทร์โอชา ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ดูเหมือนจะไม่มีเสียงขานรับส่งผลรบกวนจิตใจท่านผู้นำให้หงุดหงิดรำคาญใจแต่ประการใด

พรรคนี้บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนั้น ตอนนี้มีเรื่องอื่นสำคัญกว่า พรรคนั้นก็ว่าเป็นแค่เพียงความคิดเห็นส่วนบุคคล ฯลฯ กระมิดกระเมี้ยนที่จะประกาศตนเป็นฝ่ายตรงกันข้าม ปฏิเสธสังฆกรรมกับระบอบคสช.

ถึงตอนนี้อนาคตประเทศชาติบ้านเมืองจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนพอจะคาดหมายได้

แม้กระทั่ง “โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร” ยังส่งสัญญาณวอนขอของขวัญวันเกิด ต้องการครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมา โดยอ้างว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองอีกเลย

กระนั้นก็ตามที ตราบใดที่สงครามแย่งชิงประชาชนยังไม่จบสิ้น อย่าได้นับศพทหารเป็นอันขาด…

MOST READ

Politics

31 Jul 2018

30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย (1) : ความเป็นมา อภิมหาเรื่องเล่า และนักการเมืองชื่อเปรม

ธนาพล อิ๋วสกุล ย้อนสำรวจระบอบเปรมาธิปไตยและปัจจัยสำคัญเบื้องหลัง รวมทั้งถอดรื้ออภิมหาเรื่องเล่าของนายกฯ เปรม เพื่อรู้จัก “นักการเมืองชื่อเปรม” ให้มากขึ้น

ธนาพล อิ๋วสกุล

31 Jul 2018

Politics

12 Sep 2018

ความจริง ความเชื่อ และความเจ็บป่วยของ ‘สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล’

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เขียนถึงชะตากรรมของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในฐานะนักวิชาการผู้ยืนหยัดในอุดมการณ์มาร่วม 40 ปี แต่กลับต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย (และล้มป่วย) อยู่ในต่างแดน

อายุษ ประทีป ณ ถลาง

12 Sep 2018

Politics

14 Jul 2020

การเกิดอีกครั้งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ธนาพล อิ๋วสกุล เขียนถึงการเปลี่ยนความหมายของจอมพล ป. พิบูลสงครามจาก ‘ผู้ร้ายในประวัติศาตร์การเมืองไทย’ มาเป็นนายทหารฝ่ายคณะราษฎรที่สามารถกำราบฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติอย่างราบคาบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแหลมคมการเมืองร่วมสมัยของไทย

ธนาพล อิ๋วสกุล

14 Jul 2020

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save