fbpx
Innerscape Ep.7 “เติบโตอย่างสมดุลด้วยสัมผัสรับรู้ 12 แบบ”

Innerscape Ep.7 “เติบโตอย่างสมดุลด้วยสัมผัสรับรู้ 12 แบบ”

 

หลายคนให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสาทสัมผัสของเด็กโดยเน้นไปที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่แท้จริงแล้วเด็กยังสามารถพัฒนาสัมผัสรับรู้ได้อีกหลายทาง เพื่อรับรู้ร่างกายของตัวเอง รับรู้โลกภายนอก และรับรู้การเชื่อมโยงของปัญญาและความคิด

Innerscape ประจำเดือนนี้ พบกับแขกรับเชิญพิเศษ ‘หมอปอง’ หรือ นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ธรรมชาติบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา ที่จะพาเราไปรู้จักกับ The 12 senses หรือการสร้างประสบการณ์ผ่านผัสสะ 12 แบบของเด็กแต่ละช่วงวัย

ผัสสะทั้ง 12 คืออะไร แล้วศิลปะจะช่วยพัฒนาผัสสะได้อย่างไรบ้าง ติดตามได้ใน Innerscape ตอนที่ 7

ดำเนินรายการโดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร,นักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา และ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

 

 

 

 

Innerscape Ep.7 “เติบโตอย่างสมดุลด้วยสัมผัสรับรู้ 12 แบบ”

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023