เมื่อพ่อแม่หรือคุณครูมีความอบอุ่น เด็กๆ ก็จะรับสีที่อบอุ่นราวกับท้องฟ้ายามเช้ากลับสู่ภายใน และเมื่อผู้ใหญ่เครียดจากการงาน เต็มไปด้วยความกังวล สีหม่นๆ ก็อาจระบายสู่ภายในของเด็กได้เช่นกัน

คำถามสำคัญคือ เราได้เติมสีที่อบอุ่นให้ช่วงชีวิตของเด็กๆ บ้างหรือยัง

ศิลปะบนผืนใจตอนใหม่ สนทนาถึงวิธีที่เด็กมองเห็นสีและรับเอาสีเข้าสู่ภายใน รวมไปถึงสภาวะของผู้ใหญ่ ในฐานะสีสำคัญที่ล้อมรอบตัวเด็กทุกวัน

ดำเนินรายการโดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร,นักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา และ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

 

 

 

 

Author

Suphawan Kongsuwan

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ - จบจากรั้ววารสารฯ ธรรมศาสตร์ รักที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วยน้ำเสียงสนุกสนาน เข้าถึงคนรุ่นใหม่ สนใจประเด็นเรื่องเพศ และเชื่อในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนอย่างเท่าเทียม