fbpx
Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

 

เมื่อพ่อแม่หรือคุณครูมีความอบอุ่น เด็กๆ ก็จะรับสีที่อบอุ่นราวกับท้องฟ้ายามเช้ากลับสู่ภายใน และเมื่อผู้ใหญ่เครียดจากการงาน เต็มไปด้วยความกังวล สีหม่นๆ ก็อาจระบายสู่ภายในของเด็กได้เช่นกัน

คำถามสำคัญคือ เราได้เติมสีที่อบอุ่นให้ช่วงชีวิตของเด็กๆ บ้างหรือยัง

ศิลปะบนผืนใจตอนใหม่ สนทนาถึงวิธีที่เด็กมองเห็นสีและรับเอาสีเข้าสู่ภายใน รวมไปถึงสภาวะของผู้ใหญ่ ในฐานะสีสำคัญที่ล้อมรอบตัวเด็กทุกวัน

ดำเนินรายการโดย อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกร,นักศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา และ ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

 

 

 

 

Innerscape Ep.5 “ผู้ใหญ่คือสีที่อยู่รอบตัวเด็ก”

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023