:: งานสัมมนา: โลกใหม่ ความท้าทายใหม่: ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0 ::

ร่วมสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของไทย อะไรคือแก่นของตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ที่จุดไหน และจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศไทยได้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 12.15 น.

ณ ห้อง Ballroom B และ C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://bit.ly/seminarfuturisingthailandregister

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณญาดา ติดต่อ 087-401-2225

 

 

……………………
:: กำหนดการ ::

08.30– 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดประเด็น โดย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

09.45 – 10.15 น. การปาฐกถาพิเศษ “Understanding the Changing World and Thailand’s Competitiveness through Global Competitiveness Index 4.0”

โดย Justin Wood Head of Regional Agenda – Asia Pacific, World Economic Forum (WEF)

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.15 น. การเสวนา “โลกใหม่ ความท้าทายใหม่: ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0”

ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการโดย นายจิรัฐิติ ขันติพะโล อดีตผู้ดำเนินรายการ Money Channel

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

#sponsor #สภาพัฒน์ #futurisingthailand #การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน #สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

Author