เมื่อโลกเปลี่ยน เศรษฐศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยน!!

จากศาสตร์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรอบทศวรรษจนมีคำกล่าวว่า ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว’ องค์ความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ปรับตัวอย่างไรและกำลังเคลื่อนไปในทิศทางไหน

สำรวจโลกใหม่ของเศรษฐศาสตร์กับ 4 นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อตอบคำถามว่า ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้วจริงหรือ?’

……

“ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปลี่ยนเร็วมาก เศรษฐศาสตร์น่าจะเป็นศาสตร์ที่มีชีวิตชีวามากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น” โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

“จะตายได้ยังไง คบกันอยู่ทุกวัน (หัวเราะ) … ผมคิดว่า การที่คนจะเลือกเรียนอะไรก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองที่แวดล้อมด้วย ทุกวันนี้คนอาจจะหันไปเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ..โรงเรียนนายร้อย” ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์ในโลกยุคใหม่ คือ โลกที่ไม่มีข้อจำกัด อะไรที่เคยอธิบายได้กับคนๆ นี้ กับคนกลุ่มนี้ กับพื้นที่แห่งนี้ ณ เวลานี้ อาจจะอธิบายไม่ได้อีกแล้ว…เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ในอนาคต จะต้องไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป ต้องเปลี่ยนตลอดเวลา” ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เมื่อเราเห็นโลกและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โจทย์ใหม่เกิดขึ้นมามากมาย ก็จะทำให้เกิดคำถามประจำว่า ศาสตร์ที่มีมานานแล้วรวมถึงเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถตอบโจทย์ใหม่ๆ ได้ทันรึเปล่า…ถ้าวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่เจอความท้าทายอย่างนี้เลย ก็จะไม่มีการวิวัฒนาการและไม่สามารถปรับตัวให้ทันโลก” สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist, Sea Limited

……

ติดตามซีรีส์ “เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว?” ทาง The101.world ตลอดเดือนมิถุนายน

:: กำหนดการ(ซ้อม)สวดอภิธรรมวิชาเศรษฐศาสตร์ ::

ณ ศาลา The101.world

7 มิถุนายน 2562 — คลิปไว้อาลัย ‘เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว?’

10 มิถุนายน 2562 — กล่าวรำลึกเศรษฐศาสตร์โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย ผู้ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ในโลกใหม่ของธุรกิจและเทคโนโลยี

13 มิถุนายน 2562 — กล่าวรำลึกเศรษฐศาสตร์โดย ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย นักวิเคราะห์ Big Data เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศ

17 มิถุนายน 2562 — กล่าวรำลึกเศรษฐศาสตร์โดย ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง

20 มิถุนายน 2562 — กล่าวรำลึกเศรษฐศาสตร์โดย ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนา ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม

และปิดท้ายด้วยงานสัมมนาวิชาการประจำปี ที่กลับมาตั้งคำถามท้าทายคุณว่า “เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย” (Econ Never Dies)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 — งานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 “เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย” ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดตามรายละเอียดงานและลงทะเบียนได้ที่ www.econ-conference.psu.ac.th

จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีถ่ายทอดสดตลอดงานทาง https://www.facebook.com/econpsu

……

คนรักเศรษฐศาสตร์ คนเรียนเศรษฐศาสตร์ ห้ามพลาด!

 

ติดตามซีรีส์ “เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว?” ทั้งหมดได้ที่ :

บทสัมภาษณ์ ‘ศรษฐศาสตร์ในโลกของเศรษฐกิจใหม่ : สันติธาร เสถียรไทย

บทสัมภาษณ์ ‘เศรษฐศาสตร์ในโลก Big Data : โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

บทสัมภาษณ์ ‘เศรษฐศาสตร์ในโลกที่ไร้ข้อจำกัด : ธานี ชัยวัฒน์

บทสัมภาษณ์ ‘โลกใหม่ของเศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์พัฒนา : ธร ปีติดล’ 

Author