อะไรทำให้คนๆ หนึ่งที่เกิดมาบนแผ่นดินชาติพันธุ์มลายู เลือกเข้าสู่สภาเพราะอยากเห็นชีวิตคนบ้านเดียวกันหลุดพ้นจากความไร้ราคา แต่จนบั้นปลายชีวิตแล้ว ยังต้องกลับมาพูดเรื่องพื้นฐานที่สุดนั่นคือ “สิทธิและความเสมอภาค” – นี่เป็นความรู้สึกที่หลายคนยังสงสัยซึ่งสะท้อนยุคสมัยของสังคมไทยไว้อย่างน่าฉงน
.
101 Documentary ชวนชม THE BELIEVERS ‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’
.
อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มที่ www.the101.world/the-believers-wanmuhamadnor-matha/

 

Author

Thiti Meetam

ธิติ มีแต้ม - บรรณาธิการ The101.world