fbpx
COVID-19 ‘โรค’ เปลี่ยน ‘โลก’ : อ่านปัญญา 60 ความคิด อนาคตเศรษฐกิจการเมืองโลกและไทยในมหาวิกฤต

COVID-19 ‘โรค’ เปลี่ยน ‘โลก’ : อ่านปัญญา 60 ความคิด อนาคตเศรษฐกิจการเมืองโลกและไทยในมหาวิกฤต

กองบรรณาธิการ The101.world เรื่อง

COVID-19 เป็นวิกฤตใหญ่ระดับ “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ของพวกเราทุกคน เป็นวิกฤตประเภทที่ไม่มีใครเคยพบเจอมาก่อน เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน มองไม่เห็นจุดจบปลายทาง สัมพันธ์เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และที่สำคัญ เป็นวิกฤตที่เกี่ยวพันกับความเป็น-ความตายของชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตทางธุรกิจ

101 ชวนผู้อ่านทุกท่านมาแสวงหาปัญญาฝ่าวิกฤต อ่านความคิดรวมหมู่จากผู้คนหลากหลายแวดวง จากโลกถึงไทย จากเมืองถึงชนบท จากสาธารณสุขถึงการศึกษา จากการเมืองถึงเศรษฐกิจ จากธุรกิจถึงกฎหมาย จากครอบครัวถึงสังคม และจากสุขภาพถึงเสรีภาพ

ระดมสมองเพื่อมองไปข้างหน้า ในวันที่โรคระบาดเขย่าโลกและไทยจนปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน — เศรษฐกิจจะสั่นสะเทือนรุนแรงแค่ไหน สังคมการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไร หน้าตาของโลกจะพลิกโฉมเช่นไรหลังสมรภูมิ COVID-19 และอะไรคือโอกาสและความท้าทายแห่งอนาคตของประเทศไทย

COVID-19 ‘โรค’ เปลี่ยน ‘โลก’ : อ่านปัญญา 60 ความคิด อนาคตเศรษฐกิจการเมืองโลกและไทยในมหาวิกฤต

เจาะลึกวิกฤต COVID-19 ด้วยการคุยรอบด้าน ถามตรง ตอบลึก เรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวาระโลก กับนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจ นักการเมือง สื่อมวลชน เอ็นจีโอ และผู้กำหนดนโยบาย มากกว่า 60 คน

จิตติภัทร พูนขำ – ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ – พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์ – สมชัย สุวรรณบรรณ – ปรีดี หงษ์สต้น – เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู – ชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ – เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ – วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ – ธีวินท์ สุพุทธิกุล – ณัฐกานต์ อมาตยกุล – นิติธร สุรบัณฑิตย์ – นิธิ เอียวศรีวงศ์ – ทวิดา กมลเวชช – ศิริกาญจน์ เจริญศิริ – อภิวัฒน์ รัตนวราหะ – ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ – รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ – รอมฎอน ปันจอร์ – ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ – เกศินี วิฑูรชาติ – สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ – สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี – สุปรีดา อดุลยานนท์ – กานต์ จํารูญโรจน์ – ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ – อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ – วรเวศม์ สุวรรณระดา – ชลน่าน ศรีแก้ว – ศุภมาส อิสรภักดี – ณัฐวุฒิ บัวประทุม – คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ – ปิติ ศรีแสงนาม – สมชัย จิตสุชน – สันติธาร เสถียรไทย – บรรยง พงษ์พานิช – อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ – กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ – ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย – สฤณี อาชวานันทกุล – ปริญญ์ พานิชภักดิ์ – เผ่าภูมิ โรจนสกุล – ศิริกัญญา ตันสกุล – อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี – ศุภชัย ศรีสุชาติ – อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ – ประสาร ไตรรัตน์วรกุล – วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร – ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค – วิเชียร ไชยบัง – อธิษฐาน์ คงทรัพย์ – พริษฐ์ วัชรสินธุ – เดชรัต สุขกำเนิด – เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล – ศุภโชค ปิยะสันติ์ – อุดม วงษ์สิงห์ – ภาคิน นิมมานนรวงศ์ – นิติ ภวัครพันธุ์ – ธานี ชัยวัฒน์ – บวรศม ลีระพันธ์ – เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล – ภูเบศร์ สมุทรจักร – วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

นี่คือตลาดวิชาฝ่าวิกฤตขนาดใหญ่ ที่เปิดให้คุณได้เรียนรู้ฟรีๆ ถึงบ้าน

สำรวจโลกยุค COVID-19

สำรวจโลกยุค COVID-19

เราอยู่ในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป การต่อสู้ในสมรภูมิ COVID-19 ของแต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคทำให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกขยับปรับเปลี่ยน โลกเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามและความไม่แน่นอน

คำถามสำคัญในวันนี้คือ วิกฤต COVID-19 เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองโลกอย่างไร โลกาภิวัตน์และทุนนิยมถูกท้าทายอย่างไร ระเบียบโลกใหม่จะถูกขีดเส้นไปทางไหน มหาอำนาจเก่าต้องปรับตัวอย่างไร มหาอำนาจใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาแค่ไหน องค์การระหว่างประเทศยังคงมีน้ำยาอยู่หรือไม่

101 ชวนเดินทางรอบโลก เพื่อสำรวจโลกใหม่ในยุค COVID-19 จากจีนถึงสหรัฐอเมริกา จากเอเชียถึงสหภาพยุโรป จากลาตินอเมริกาถึงสแกนดิเนเวีย

 

สำรวจไทยยุค COVID-19

สำรวจไทยยุค COVID-19

เมื่อชาติไทยติดไวรัสใหญ่ระดับภัยพิบัติ หนทางรอดในอนาคตคืออะไร

จากวิกฤตผู้นำสู่ข้อเสนอปฏิรูปเชิงระบบ จากวิกฤตรัฐไทยสู่การออกแบบเมืองใหม่หลังโรคระบาด จากวิกฤตสุขภาพสู่ปัญหาเสรีภาพใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จากวิกฤตใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครสู่วิกฤตดิน-น้ำ-ลม-ไฟทั่วแผ่นดินสยาม

101 ชวนวัดไข้สังคมไทย ด้วยการมองลงไปใต้ภูเขาน้ำแข็งในสังคมการเมืองไทยที่กำลังละลายด้วยวิกฤต COVID-19

วิกฤตระบบสุขภาพ วิกฤตสังคมไทย และทางออก

วิกฤตระบบสุขภาพ วิกฤตสังคมไทย และทางออก

วิกฤต COVID-19 สะท้อนให้เราเห็นปัญหาหลายอย่างที่หมักหมมและซ่อนอยู่ในระบบสาธารณสุขไทย เปลี่ยนวิถีชีวิตด้านสุขภาพของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง และส่งผลกระทบต่อครอบครัวไทยอย่างหนักหน่วงรุนแรงแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน

เราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขไทยได้อย่างไร  อะไรคือ new normal ด้านสุขภาพ สมดุลระหว่างการควบคุมโรคและการพลิกฟื้นชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตรงไหน และ COVID-19 ทำให้เราต้องคิดใหม่เรื่องนโยบายสังคมอย่างไรเมื่อเด็ก ผู้สูงวัย และครอบครัวกลายเป็นจุดเปราะบางท่ามกลางวิกฤต

101 ชวนจินตนาการถึงทางออกของสังคมไทย ผ่าน ‘สถานพยาบาล’ โฉมใหม่ ‘ไลฟ์สไตล์’ สุขภาพกาย-ใจร่วมสมัย และ ‘บ้าน’ หลากหลายแบบที่เราเลือกเอง

 

วิกฤตเศรษฐกิจ โลกธุรกิจ และสังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

วิกฤตเศรษฐกิจ โลกธุรกิจ และสังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประกาศชัดว่าโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ออกมาปรับประมาณการตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย เป็น ติดลบ 5.3% ขณะที่สถาบันวิจัยบางแห่งคาดการณ์ว่าตัวเลขสาหัสกว่านั้น ติดลบถึง 9%  หลายคนนึกไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 แล้ว แต่บางคนบอกว่ารอบนี้อาจหนักหนามหาวิกฤตกว่านั้น

ยิ่งเมื่อวิกฤตสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจ นำมาซึ่งวิกฤตด้านการศึกษาและพัฒนาคนด้วยแล้ว ความห่วงกังวลถึงอนาคตของสังคมเศรษฐกิจไทยยิ่งเป็นเท่าทวี

อะไรคือความท้าทายใหญ่ของมหาวิกฤตเศรษฐกิจจำเป็นครั้งนี้ ธุรกิจและแรงงานไทยจะไปรอดได้อย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคนต้องสะดุดหยุดลง หัวใจของนโยบายสู้วิกฤตของรัฐไทยอยู่ตรงไหน ถ้าเรายึดคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต แรงงาน และผู้บริโภค เป็นตัวตั้ง เราจะสู้ COVID-19 ด้วยนโยบายที่เข้าอกเข้าใจและเห็นหัวประชาชนอย่างไร และถ้าเราไม่ได้สนใจแค่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความสำคัญกับการจัดการความเหลื่อมล้ำ การต่อสู้การผูกขาด และการสร้างความยั่งยืน หน้าตาของนโยบายสู้ COVID-19 ของสังคมไทยควรจะออกมาเช่นไร

101 ชวนสำรวจสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐกิจไทยและโลก การปรับตัวของภาคธุรกิจ การต่อสู้ดิ้นรนของแรงงาน และการสร้างโลกใหม่ของระบบการศึกษาเรียนรู้

หลากเครื่องมือ หลายแว่นตา รับมือ COVID-19

หลากเครื่องมือ หลายแว่นตา รับมือ COVID-19

COVID-19 เป็นวิกฤตรูปแบบใหม่ ซึ่งเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ และมีลักษณะข้ามศาสตร์ การเข้าใจสภาพปัญหาและทางออกของมหาวิกฤตครั้งนี้จึงต้องการ ‘แว่นตา’ ใหม่ๆ ในการมองปัญหา และ ‘เครื่องมือ’ ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา

101 ชวนเปิดกล่องความคิด หยิบแว่นตาจากหลายศาสตร์มาสวม เพื่อมองหาทางเลือกเชิงนโยบายใหม่ๆ ในการรับมือวิกฤต

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Spotlights

7 May 2020

‘โรคใหม่’ สร้าง ‘โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่’ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19

มองอนาคตการศึกษาไทยในวันที่โรคระบาดเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนทุกคน ใน 101 Public forum “โรคใหม่ – โลกใหม่ – การเรียนรู้ใหม่ : อนาคตการศึกษาไทยยุคหลัง COVID-19”

กองบรรณาธิการ

7 May 2020

Spotlights

14 Aug 2020

“ถ้าคุณรักสถาบันจริง อย่ามองว่าคนที่เห็นต่างจากคุณนั้นเลวร้าย” – สุลักษณ์ ศิวรักษ์

101 สนทนากับ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการอาวุโส ถึงข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของม็อบนักศึกษา

วจนา วรรลยางกูร

14 Aug 2020

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save